Факультет захисту рослин

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл.,

Харківський р-н, п/в "Докучаєвське-2",

навчальне містечко ХНАУ,

4 корпус, поверх 1

Герб факультету

  

Декан факультету

Забродіна Інна Вікторівна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 1, к. 102

Тел: (0572) 99-70-05

E-mail: 

fzr_dekanat@ukr.net

Заступник декана

з навчально-виховної роботи

та із заочного відділення.

Відповідальний за

спортивно-масову роботу

студентів факультету

Станкевич Сергій Володимирович

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 1, к. 106

Тел: (0572) 99-70-05

E-mail:

 sergejstankevich1986@gmail.com

fzr_dekanat@ukr.net

 

Заступник декана

з науково-педагогічної роботи

 Головань Лариса Володимирівна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 3, к. 315

Тел.: (0572) 99-71-05

E-mail:

Профорг факультету

Непран Ірина Володимирівна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 3, к. 315

Тел.: (0572) 99-71-05

Відповідальний за профорієнтаційну

роботу на факультеті

Швиденко Микола Володимирович

 кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 4 корпус, поверх 2 к. 215

 Тел.: (0572) 99-73-52

E-mail:

 konstrukteur.nickel@gmail.com

Відповідальний за

наукову роботу

на факультеті 

 Сіроус Лідія Яківна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 4, к. 406

Тел.: (0572) 99-72-05

Секретар

Баранік Любов Іванівна

Тел./Факс: (0572) 99-70-05

E-mail:

 fzr_dekanat@ukr.net

 

 

Історія факультету

 

Випускники факультету

   Факультет пишається своїми вихованцями, серед яких є відомі вчені і державні службовці, які працюють (працювали) в різних установах України, далекого та близького зарубіжжя: Йосип Трохимович Покозій – професор кафедри інтегрованого захисту рослин та карантину НУБіП України, почесний член Українського ентомологічного товариства; Віктор Йосипович Тимченко – головний науковий співробітник інституту овочівництва і баштанництва НААНУ; Олександр Зіновійович Злотін – професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, почесний член Українського ентомологічного товариства, член АН ВШ України, академік МАНЕБ, іноземний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю; Микола Дмитрович Євтушенко – заслужений працівник освіти України, ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (1996–2007 рр.), почесний ректор ХНАУ, почесний професор Фуджіанського університету сільського господарства та лісівництва (Китай), почесний член Українського ентомологічного товариства; Віра Павлівна Петренкова – член-кореспондент НААНУ, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ, почесний професор ХНАУ; Олександр Степанович Тертишний – завідувач кафедри прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної зооветеринарної академії; Ніна Миколаївна Гринько – заступник директора з наукової роботи Адлерівської дослідної станції; Яровий Григорій Іванович – директор Інституту овочівництва НААН (м. Мерефа), завідувач кафедри плодоовочівництва та зберігання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; Закарі Мусса Усман – ректор університету Dan Dicko Dankoulodo de Maradi (м. Мараді, Республіка Нігер), Аль Джагуб Насер – голова Палестинського фонду зменшення небезпеки стихійних лих та страхування PADRRIF (Палестина).

   Багато випускників очолюють наукові установи та працюють на керівних посадах на виробництві. Серед них Герой України, випускник факультету захисту рослин Андрій Якович Ровчак.

 

Міжнародні зв’язки

   За часи існування факультету тут здобули вищу освіту 358 громадян із 61 зарубіжної країни (Афганістану, Йорданії, Палестини, Ірану, Беніну, Болгарії, Ефіопії, Нігеру, Китаю, Конго, Куби, Малі, Угорщини, Чехії, Словаччини та ряду інших країн).

   Факультет підтримує міцні наукові зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами Росії, Білорусі, Азербайджану, Молдови, Нігеру, Китаю, Палестини.

 

Підготовка фахівців

   Головне завдання факультету – підготовка фахівців із захисту і карантину рослин та екології з широким екологічним мисленням, здатних приймати оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації.

   Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» (термін навчання 4 роки) та «магістр» (термін навчання 1 рік 4 міс.)

   Галузь знань 10 Природничі науки спеціальність 101 «Екологія»

   Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

   Форми навчання: денна і заочна

 До складу факультету входить чотири кафедри:

  • кафедра зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова – завідувач кандидат біологічних наук, професор М. Д. Євтушенко (випускова);
  • кафедра фітопатології – завідувач доктор сільськогосподарських наук, професор В. П. Туренко (випускова);
  • кафедра екології та біотехнології – завідувач доктор біологічних наук, професор Є.М. Білецький (випускова);
  • кафедра ботаніки та фізіології рослин – завідувач доктор біологічних наук, професор Ю. Є. Колупаєв

   Підготовку фахівців на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 33 осіб, з них докторів наук, професорів – 4 осіб (12,2 %), кандидатів наук, професорів – 3,1 (2,5 %), кандидатів наук, доцентів – 22 (66,7 %), кандидатів наук, старших викладачів – 2 (6,1 %), кандидатів наук, викладачів – 1 (3,1 %), асистентів – 3 особи (9,1 %).

   Понад 90 % викладачів факультету мають наукові ступені доктора чи кандидата наук, а на кафедрах зоології та ентомології імені Б.М. Литвинова, екології та біотехнології, ботаніки і фізіології рослин – 100 %.

   Лекційні курси провідних дисциплін читають професори, доктори наук та досвідчені доценти, кандидати наук.

   Значний внесок в обслуговування навчального процесу, виконання наукових досліджень здійснює лаборантський персонал у складі дев’ятьох осіб.

   Навчальний процес повністю (на 100 %) забезпечений підручниками і навчальними посібниками.

   Усі іногородні студенти на 100 % забезпечені гуртожитком. До послуг студентів бібліотека з фондом 620 тис. найменувань, читальні зали, дендрологічний парк, де налічується 701 вид дерев і кущів, університетський актовий зал на 850 місць, спортивний і тренажерні зали, студентська їдальня.

 

Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 202 «Захист рослин»
Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Захист рослин»
Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 202 «Карантин рослин»
Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 101 «Екологія»

Перелік навчальних дисциплін на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 091 «Біологія»

  

Основні навчальні дисципліни професійної підготовки

   спеціальність 101 «Екологія»

«Біологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Моніторинг довкілля», «Ландшафтна екологія», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Екологія біологічних систем», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Екологія людини» «Екологічна безпека», «Екологічна експертиза», «Заповідна справа», «Агроекологія», «Екологія біологічних систем», «Міжнародна екологічна діяльність», «Екологічні біотехнології», «Радіобіологія та радіоекологія», «Охорона навколишнього середовища при застосуванні засобів захисту рослин», «Екологічна токсикологія», «Охорона та захист природних ресурсів», «Основи наукової діяльності в екології», «Утилізація та рекуперація відходів», «Екобезпека продовольчої сировини і харчової продукції»;

 

   спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

«Агрозоологія», «Родентологія», «Загальна ентомологія», «Загальна фітопатологія», «Сільськогосподарська ентомологія», «Сільськогосподарська фітопатологія», «Карантин рослин», «Хімічний захист рослин», «Імунітет рослин», «Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур», «Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур», «Біологічний захист рослин від шкідливих організмів», «Кліщі», «Нематоди», «Методологія та організація наукових досліджень», «Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб», «Управління чисельністю комах-фітофагів», «Карантинні шкідливі організми», «Знезараження об’єктів регулювання», «Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання», «Зовнішній і внутрішній карантин рослин», «Географія карантинних організмів», «Адвентивні шкідливі організми».

 

Практична підготовка

   Виробничу практику студенти факультету проходять на дослідних полях ХНАУ, у науково-дослідних установах (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААНУ, Інститут овочівництва і баштанництва, Український інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького), у Держпродспоживслужбі України, у «Харківському відділенні ПАТ «САН ІнБев Україна», на Безлюдівських очисних спорудах, у КП «Вода», КП «Харківводоканал», в лабораторієї з контролю якості сільськогосподарської сировини і харчових продуктів Облспоживспілки, установах природно-заповідного фонду Харківщини у провідних господарствах України та за кордоном.

 

Можливості працевлаштування

   Наші випускники працюють у Держпродспоживслужбі України (зокрема на посадах інспекторів зовнішнього і внутрішнього карантину та митного контролю України); обласних фітосанітарних лабораторіях; в екологічних інспекціях; на посадах менеджерів у комерційних та державних установах, що займаються реалізацією засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу, добрив; у науково-дослідних установах на посадах наукових співробітників; у сільськогосподарських підприємствах тощо.

 

   Науково-дослідна робота студентів

   На факультеті активно проводиться робота з обдарованою молоддю – це один з напрямів формування кадрового резерву. На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, на яких під керівництвом досвідчених викладачів щотижня обговорюються питання вдосконалення сучасних технологій захисту рослин від хвороб та шкідників, сучасні досягнення у ботаніці та фізіології рослин, дослідження актуальних питань, що стосуються глобальних екологічних проблем, забруднення усіх складових довкілля, охороні та захисті навколишнього середовища і природних ресурсів, збереження біологічного різноманіття, зменшення антропогенного навантаження на компоненти навколишнього середовища, підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції, екологізації агросфери. Одержані результати наукових досліджень студенти висвітлюють у публікаціях, у наукових виданнях і в доповідях на наукових конференціях.

 

   Основними формами науково-дослідної роботи студентів є:

   – участь в олімпіадах внутрівишівського, регіонального та національного масштабів за спеціальністю;

   – участь у конкурсах наукових студентських робіт різних рівнів;

   – участь у наукових кафедральних гуртках;

   – участь у міжнародних, регіональних та внутрівишівських наукових і науково-практичних конференціях;

   – участь у конкурсах студентських виробничих звітів на факультеті, в університеті.

 

   Кращі студенти беруть участь в олімпіадах з природничих та гуманітарних дисциплін – як у межах нашого університету, так і в інших навчальних закладах України.

   У 2016–2017 роках наші студентки зайняли 2-ге місце на Всеукраїнській олімпіаді з екології з дисципліни «Агроекологія». У 2015 та 2016 роках Борис Коломоєць займав 2-гі місця, а у 2017 р. Марія Рисенко зайняла 3-тє місце у Всеукраїнських олімпіадах з біології серед вищих аграрних закладів України. У 2017 р. Інна Мирось стала переможцем першої Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Захист рослин» серед вищих аграрних закладів України.

   Студенти факультету беруть активну участь у регіональних і внутрівишівських конкурсах студентських наукових робіт і майже щороку їхні роботи відзначають призовими місцями (Сергій Літвін, Олександр Зорька, Аліна Коршакова, Наталія Шеханіна).

   У 2017 році студенти нашого факультету зайняли 2-ге місце у зльоті першокурсників «Туристичний зліт», а у 2016 році – були переможцями змагання.

Переможці туристичного зльоту 2016 року команда «Mafia»

Срібні призери туристичного зльоту 2017 року команда «Grizzly»

   У 2017 році, другий рік поспіль, команда факультету захисту рослин перемогла в університетській військово-патріотичній грі «Вогневий рубіж».

Переможцівійськово-патріотичних ігор «Вогневий рубіж» 2016 року

Переможцівійськово-патріотичних ігор «Вогневий рубіж» 2017 року

 

Спортивне життя факультету

   Велику увагу на факультеті приділяють спортивно-масовій роботі зі студентською молоддю. Студенти постійно беруть участь у змаганнях ХНАУ з баскетболу, волейболу, футболу, армрестлінгу, гирьового спорту, важкої та легкої атлетики, настільного тенісу, шахів і шашок.

   Окремі студенти мають значні досягнення в спорті. Вони були учасниками міжнародних і національних змагань з різних видів спорту: О. Марущенко – чемпіон світу з хортингу, майстер спорту, Ю. Баленко – чемпіонка світу з карате, Д. Синельников – чемпіон України з панкратіону, А. Босенко та О. Босенко – кандидати у майстри спорту з шашок. Також покладаємо надію на А. Бадалова – перший юнацький розряд із дзюдо, А. Біленко – перший юнацький розряд з волейболу, І. Удовіченка та В. Мартинова – перший юнацький розряд з футболу.

 

Культурно-масова робота

   На факультеті активно проводиться культурно-масова робота. Студенти беруть активну участь в університетських оглядах-конкурсах художньої самодіяльності "Докучаєв FEST" та "Студентська весна", концертах, присвячених різним святковим заходам.

  

Студентська рада факультету

Студентська рада факультету є органом студентського самоврядування, яка сприяє організації навчального процесу, забезпечує координацію громадської, науково-дослідної, культурно-масової і спортивної діяльності студентів факультету. 

Студентська рада факультету складається з голови ради, заступника голови, 8 відділів, кожен з яких займається конкретним поставленим перед ним завданням.

 

Представники органів студентського самоврядування

 

Посада

ПІБ

Голова студентського

самоврядування

Ларін Ілля Іванович

Заступник голови студентського самоврядування

Біленко Анна Андріївна

Голова студентського

самоврядування гуртожитку № 4

Синельніков Денис Юрійович

Секретар студентського

 самоврядування

Павлушко Єлізавета Сергіївна

Сектор навчально-виховної роботи

Наконечна Юлія Олександрівна

Сектор наукової студентської

 роботи

Рисенко Марія  Миколаївна

Сектор культурно-масової роботи

Костюченко Настасія Олександрівна

Сектор спортивно-масової роботи

Удовіченко Іван Едуардович

Сектор профілактики правопорушень та антисоціальної поведінки студентів

Омельченко Олександр Олександрович

Сектор інформаційного

 забезпечення

Верховод Аліна Олександрівна

 



Оновлено: 21-11-2019, 11:31 / Переглядів: 20 281
 

Авторизація