Факультет захисту рослин

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл.,

Харківський р-н, п/в "Докучаєвське-2",

навчальне містечко ХНАУ,

4 корпус, поверх 1

Герб факультету

Декан факультету

Забродіна Інна Вікторівна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 1, к. 102

Тел: (0572) 99-70-05

E-mail: fzr_dekanat@ukr.net

Заступник декана

з навчально-виховної роботи

та із заочного відділення.

Відповідальний за

спортивно-масову роботу

студентів факультету

Станкевич Сергій Володимирович

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 1, к. 106

Тел: (0572) 99-70-05

E-mail:  sergejstankevich1986@gmail.com

fzr_dekanat@ukr.net

Профорг факультету

Непран Ірина Володимирівна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 3, к. 315

Тел.: (0572) 99-71-05

Відповідальний за профорієнтаційну

роботу на факультеті

Швиденко Микола Володимирович

 кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 4 корпус, поверх 2 к. 215

 Тел.: (0572) 99-73-52

E-mail:   konstrukteur.nickel@gmail.com

Відповідальний за

наукову роботу

на факультеті 

 Сіроус Лідія Яківна

кандидат с.-г. наук, доцент

4 корпус, поверх 4, к. 406

Тел.: (0572) 99-72-05

Секретар

Баранік Любов Іванівна

Тел./Факс: (0572) 99-70-05

E-mail:  fzr_dekanat@ukr.net

 

 

Історія факультету

 

Випускники факультету

  Факультет пишається своїми вихованцями, серед яких є відомі вчені і державні службовці, які працюють (працювали) в різних установах України, далекого та близького зарубіжжя: Йосип Трохимович Покозій – професор кафедри інтегрованого захисту рослин та карантину НУБіП України, почесний член Українського ентомологічного товариства; Віктор Йосипович Тимченко – головний науковий співробітник інституту овочівництва і баштанництва НААНУ; Олександр Зіновійович Злотін – професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, почесний член Українського ентомологічного товариства, член АН ВШ України, академік МАНЕБ, іноземний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю; Микола Дмитрович Євтушенко – заслужений працівник освіти України, ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (1996–2007 рр.), почесний ректор ХНАУ, почесний професор Фуджіанського університету сільського господарства та лісівництва (Китай), почесний член Українського ентомологічного товариства; Віра Павлівна Петренкова – член-кореспондент НААНУ, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ, почесний професор ХНАУ; Олександр Степанович Тертишний – завідувач кафедри прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної зооветеринарної академії; Ніна Миколаївна Гринько – заступник директора з наукової роботи Адлерівської дослідної станції; Григорій Іванович Яровий – директор Інституту овочівництва НААН (м. Мерефа), завідувач кафедри плодоовочівництва та зберігання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва; Закарі Мусса Усман – ректор університету Dan Dicko Dankoulodo de Maradi (м. Мараді, Республіка Нігер), Аль Джагуб Насер – голова Палестинського фонду зменшення небезпеки стихійних лих та страхування PADRRIF (Палестина).

Багато випускників очолюють наукові установи та працюють на керівних посадах на виробництві. Серед них Герой України, випускник факультету захисту рослин Андрій Якович Ровчак.

 

Міжнародні зв’язки

  За часи існування факультету тут здобули вищу освіту понад 360 громадян із 61 зарубіжної країни (Афганістану, Йорданії, Палестини, Ірану, Беніну, Болгарії, Ефіопії, Нігеру, Китаю, Конго, Куби, Малі, Угорщини, Чехії, Словаччини та ряду інших країн).

  Факультет підтримує міцні наукові зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Чехії, Кіпру, Азербайджану, Нігеру, Китаю, Палестини.

 

Підготовка фахівців

  Головне завдання факультету – підготовка фахівців із захисту і карантину рослин та екології з широким екологічним мисленням, здатних приймати оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» (термін навчання 4 роки) та «магістр» (термін навчання 1 рік 4 міс.)

   Галузь знань 09 Біологія спеціальність 091 «Біологія»

   Галузь знань 10 Природничі науки спеціальність 101 «Екологія»

   Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

   Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

   Форми навчання: денна і заочна.

  До складу факультету входить чотири кафедри:

  • кафедра зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова– завідувач кандидат біологічних наук, професор М.Д. Євтушенко (випускова);
  • кафедра фітопатології– завідувач доктор сільськогосподарських наук, професор В.П. Туренко (випускова);
  • кафедра екології та біотехнології– завідувач кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л.В. Головань (випускова);
  • кафедра ботаніки та фізіології рослин– завідувач доктор біологічних наук, професор Ю.Є. Колупаєв.

  Підготовку фахівців на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив 

  Понад 90 % викладачів факультету мають наукові ступені доктора чи кандидата наук.

  Лекційні курси провідних дисциплін читають професори, доктори наук та досвідчені доценти, кандидати наук.

  Значний внесок в обслуговування навчального процесу, виконання наукових досліджень здійснює лаборантський персонал у складі сімох осіб.

  Навчальний процес повністю (на 100 %) забезпечений підручниками і навчальними посібниками.

  Усі іногородні студенти на 100 % забезпечені гуртожитком. До послуг студентів бібліотека з фондом понад 620 тис. найменувань, читальні зали, дендрологічний парк, де налічується понад 700 видів дерев і кущів, університетський актовий зал на 850 місць, спортивний і тренажерні зали, студентська їдальня.

 

Практична підготовка

  Виробничу практику студенти факультету проходять на дослідних полях ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, у науково-дослідних установах (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ, Інститут овочівництва і баштанництва НААНУ, Український інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького), у Держпродспоживслужбі України, у «Харківському відділенні ПАТ «САН ІнБев Україна», на Безлюдівських очисних спорудах, у КП «Вода», КП «Харківводоканал», в лабораторієї з контролю якості сільськогосподарської сировини і харчових продуктів Облспоживспілки, установах природно-заповідного фонду Харківщини, у провідних господарствах України та за кордоном.

 

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати:

за спеціальністю Екологія:

  – на підприємствах, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;

  – в організаціях, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;

  – на підприємствах з екологічно небезпечними технологіями;

  – у науково-дослідних установах;

  – у природоохоронних організаціях;

за спеціальністю Біотехнології та біоінженерія:

  – на підприємствах сільськогосподарської, фармацевтичної, , біотехнологічної, мікробіологічної, харчової і переробної галузей господарства,

  – у державних органах, лабораторіях; у науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції;

  – у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,

  – у санепідемстанціях, центрах із сертифікації продукції,

  – у комерційних фірмах, проектних організаціях,

  – у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, обіймаючи посаду головного спеціаліста, мікробіолога, технолога, завідувача лабораторії, викладача, інженера-дослідника, наукового співробітника, бактеріолога, еколога, міколога тощо.

за спеціальністю Захист і карантин рослин:

  – у науково-дослідних установах на посадах наукових співро-бітників;

  – у системі карантинних служб і митного контролю України;

  – у комерційних і державних установах, що займаються виготовленням та реалізацією насіннєвого матеріалу, біологічних і хімічних засобів (засобів захисту рослин, добрив і біостимуляторів), на посадах менеджерів;

  – в екологічних інспекціях;

  – у сільськогосподарських підприємствах на посадах агронома, агронома із захисту рослин, інспектора із захисту рослин.

 

   Науково-дослідна робота студентів

  На факультеті активно проводиться робота з обдарованою молоддю – це один з напрямів формування кадрового резерву. На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, на яких під керівництвом досвідчених викладачів щотижня обговорюються питання вдосконалення сучасних технологій захисту рослин від хвороб та шкідників, сучасні досягнення у ботаніці та фізіології рослин, дослідження актуальних питань, що стосуються глобальних екологічних проблем, забруднення усіх складових довкілля, охороні та захисті навколишнього середовища і природних ресурсів, збереження біологічного різноманіття, зменшення антропогенного навантаження на компоненти навколишнього середовища, підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції, екологізації агросфери. Одержані результати наукових досліджень студенти висвітлюють у публікаціях, у наукових виданнях і в доповідях на наукових конференціях.

сновними формами науково-дослідної роботи студентів є:

   – участь в олімпіадах внутрівишівського, регіонального та національного масштабів за спеціальністю;

   – участь у конкурсах наукових студентських робіт різних рівнів;

   – участь у наукових кафедральних гуртках;

   – участь у міжнародних, регіональних та внутрівишівських наукових і науково-практичних конференціях;

   – участь у конкурсах студентських виробничих звітів на факультеті, в університеті.

   – олімпіадах з природничих та гуманітарних дисциплін – як у межах нашого університету, так і в інших закладах вищої освіти м. Харкова та України. Особливо вагомими є здобутки останніх п’яти років.

  У 2015 р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ксенія Васічкова посіла друге місце.

На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», котра проходиа на базі факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету, в особистому заліку Борис Коломоєць посів друге місце.

  У 2016 р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Мисько посіла друге місце.

На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», котра проходиа на базі факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету, в особистому заліку Борис Коломоєць посів друге місце.

  У 2017 р. на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Захист рослин», котра проходила на базі факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в особистому заліку перше місце посіла Інна Мирось, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Шмирюк посіла друге місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце.

На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», котра проходиа на базі факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету, в особистому заліку Марія Рисенко посіла третє місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва посіла третє загальнокомандне місце.

  У 2018 р. на на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Анастасія Кулаковська посіла IV місце та була відзначена дипломом оргкомітету І ступеня.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», котра проходиа на базі факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету, в особистому заліку Марія Рисенко посіла третє місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва посіла друге загальнокомандне місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ганна Ігнатенко посіла третє місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Захист і карантин рослин», котра проходила на базі факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в особистому заліку перше місце посіла Катерина Жупінська, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце.

  У 2019 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Діна Лемзякова посіла перше місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла друге загальнокомандне місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ірина Угарова в особистому заліку посіла третє місце.

На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Загальна екологія», котра проходила на базі кафедри екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Анастасія Кулаковська в особистому заліку посіла друге місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Захист і карантин рослин», котра проходила на базі факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в особистому заліку друге місце посіла Марія Рисенко, третє місце – Іван Удовиченко, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце.

  У різні роки команди супроводжували кандидати сільськогосподарських наук доценти кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова І.В. Забродіна та С.В. Станкевич, а також кандидат сільськогосподарських наук доцент кафедри екології та біотехнології Л.В. Головань.

  Студенти факультету регулярно беруть активну участь у регіональних і внутрівишівських конкурсах студентських наукових робіт і майже щороку їхні роботи відзначають призовими місцями.

  У 2014 р. на VIII Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук робота «Яблучко» студентки V курсу факультету захисту рослин Аліни Коршакової, під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова І.В. Забродіної відзначена дипломом ІІІ ступеня.

  У 2015 р. на ІХ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук робота «Попеличка» студентки V курсу факультету захисту рослин Наталії Шеханіної, під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевича відзначена дипломом ІІІ ступеня.

  У 2017 р. дипломом ІІ ступеня за перемогу в ХІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Природничі науки» відзначено роботу магістранта ІІ року навчання факультету захисту рослин Сергія Літвіна «Метелик», виконану під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевича, а робота магістранта ІІ року навчання факультету захисту рослин Олександра Зорьки «Камерарія», виконана під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевича відзначена дипломом ІІІ ступеня на тому ж конкурсі.

  У 2019 р. магістрант ІІ року навчання факультету захисту рослин Олександр Павленко з роботою «Шкідники», виконаною під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевича, зайняв ІІ місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 201 «Агрономія», котрий відбувся на базі факультету агрономії і лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

  У 2019 р. на Всеукраїнському студентському професійному конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, котрий відбувся у Запорізькому національному університеті ІІ місце посів Арсеній Орленко.

  У 2020 р. магістрантка ІІ року навчання факультету захисту рослин Катерина Череватенко з роботою «Сонцевик», виконаною під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук доцента кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова С.В. Станкевича, зайняла ІІ місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 201 «Агрономія», котрий відбувся на базі факультету агрономії і лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

Підводячи підсумки слід, що протягом останніх п’яти років на факультеті значно посилено роботу з обдарованою молоддю, що видно із досягнутих результатів. У майбутньому очікується розширення географії закладів де наші студенти будуть приймати участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

  У 2017 році студенти нашого факультету зайняли 2-ге місце у зльоті першокурсників «Туристичний зліт», а у 2016 році – були переможцями змагання.

  У 2017 році, як і у попередньому 2016 р. другий рік поспіль, команда факультету захисту рослин перемагала в університетській військово-патріотичній грі «Вогневий рубіж».

 

Переможці туристичного зльоту 2016 року команда «Mafia»

Срібні призери туристичного зльоту 2017 року команда «Grizzly»

   У 2017 році, другий рік поспіль, команда факультету захисту рослин перемогла в університетській військово-патріотичній грі «Вогневий рубіж».

Переможцівійськово-патріотичних ігор «Вогневий рубіж» 2016 року

Переможцівійськово-патріотичних ігор «Вогневий рубіж» 2017 року

 

Спортивне життя факультету

  Велику увагу на факультеті приділяють спортивно-масовій роботі зі студентською молоддю. Студенти постійно беруть участь у змаганнях ХНАУ з баскетболу, волейболу, футболу, армрестлінгу, гирьового спорту, важкої та легкої атлетики, настільного тенісу, шахів і шашок.

  Окремі студенти мають значні досягнення в спорті. Вони були учасниками міжнародних і національних змагань з різних видів спорту: О. Марущенко – чемпіон світу з хортингу, майстер спорту, Ю. Баленко – чемпіонка світу з карате, Д. Синельников – чемпіон України з панкратіону, брати А. Босенко та О. Босенко – кандидати у майстри спорту з шашок. Також покладаємо надію на А. Бадалова – перший юнацький розряд із дзюдо, А. Біленко – перший юнацький розряд з волейболу, І. Удовіченка, В. Мартинова та Є. Бондаренка – перший юнацький розряд з футболу.

 

Культурно-масова робота

  На факультеті активно проводиться культурно-масова робота. Студенти беруть активну участь в університетських оглядах-конкурсах художньої самодіяльності "Докучаєв FEST" та "Студентська весна", концертах, присвячених різним святковим заходам.

  

Студентська рада факультету

  Студентська рада факультету є органом студентського самоврядування, яка сприяє організації навчального процесу, забезпечує координацію громадської, науково-дослідної, культурно-масової і спортивної діяльності студентів факультету. 

  Студентська рада факультету складається з голови ради, заступника голови, 8 відділів, кожен з яких займається конкретним поставленим перед ним завданням.

 

  Представники органів студентського самоврядування

 

Посада

ПІБ

Голова студентського самоврядування

Літвін Анастасія Василівна

Заступник голови студентського самоврядування

Волкова Марія Віталіївна

Голова студентського самоврядування гуртожитку №4

Сіренко Аліна Сергіївна

Секретар студентського самоврядування

Коленко Ірина Володимирівна

Сектор навчально-виховної роботи

Чещева Ангеліна Андріївна

Сектор наукової студентської роботи

Горбатовська Єлізавета Миколаївна

Сектор культурно-масової роботи

Пізюн Юлія Юріївна

Сектор спортивно-масової роботи

Мирошніченко Олександра Андріївна

Сектор профілактики правопорушень та антисоціальної поведінки студентів

Орлов Кирило Миколайович

Сектор інформаційного забезпечення

Кравцова Анастасія Олександрівна

Сектор патріотичного виховання

М’якішева Олена Петрівна

 Оновлено: 27-10-2020, 15:22 / Переглядів: 27 960
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок