Кафедра екології та біотехнології

 

 Адреса і

місце розташування

Україна, 62483, Харківська область, Харківський район, п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ, корп. 2, поверх 2 та корп. 4, поверх 3

E-mail: kafekology2020@gmail.com

Завідувач кафедри

Головань Лариса Володимирівна

корп. 4, к. 315, тел. 99-71-05

Лаборантська

корп. 4, к. 323, тел. 99-71-05

E-mail:ekolbiot@ukr.net

 
   Кафедра є провідною з підготовки фахівців за спеціальностями: 101 «Екологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія». З 2016 року при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 101 «Екологія». Кафедра забезпечує підготовку фахівців усіх форм навчання на всіх факультетах університету.

   Штат кафедри включає одного професора - доктора біологічних наук; вісьмох доцентів і старших викладачів - кандидатів наук; одного викладача без наукового ступеня. Функції допоміжної роботи по кафедрі покладено на старшого лаборанта кафедри. Завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Головань Л.В.

 Кафедра оснащена лекційними та спеціалізованими навчальними аудиторіями, комп’ютерним класом, бібліотекою, яка укомплектована сучасною науково-методичною літературою з екології та біотехнології. При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з біотехнології та якості продукції, де проводять наукові дослідження професорсько-викладацький склад кафедри разом зі здобувачами освітніх рівнів.

   Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Екологія (за фах. Спрямуванням), Вступ до фаху, Біологія, Загальна екологія (та неоекологія), Ландшафтна екологія, Екологія людини, Моніторинг довкілля, Моделювання та прогнозування стану довкілля, Техноекологія, Урбоекологія, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, Екологічна безпека, Екологічна експертиза, Заповідна справа, Організація та управління в природоохоронній діяльності, Міжнародна екологічна діяльність, Екологічна токсикологія, Радіобіологія та радіоекологія, Агроекологія, Основи наукової діяльності, Охорона та захист природних ресурсів, Утилізація та рекуперація відходів, Основи біотехнології, Екологічні біотехнології, Біотехнологія у рослинництві, Утилізація та знешкодження відходів агросфери, Екобезпека продовольчої сировини і харчової продукції.

 


Історія кафедри

   Кафедра організована відповідно до рішення Вченої ради університету від 23 квітня 2008 р. (протокол № 3) та наказу ректора № 126 від 5 травня 2008 р. З дня заснування кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ В.К. Пузік. З грудня 2017 року по листопад 2018 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Є.М. Білецький, з листопада 2018 року по липня 2018 року – доктор с.-г. наук М.І. Чайка, з серпня 2019 року по лютий 2020 року – кандидат технічних наук, доцент В.І. Д'яконов. З березня 2020 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л.В. Головань.


 Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими напрямами: 

 

 

Зміст підготовки другого (магістерського) рівні вищої освіти спеціальності

101 Екологія 2020/21 н.р.

 

  

 

Кафедра співпрацює з такими установами:

Студентські олімпіади

 

Навчальна практика студентів

 

Екскурсії та виїзні практичні заняття

 


Науковий гурток

  Оновлено: 18-09-2020, 13:18 / Переглядів: 18 793
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок