Кафедра екології та біотехнології

 

 Адреса і

місце розташування

Україна, 62483, Харківська область, Харківський район, п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ, корп. 2, поверх 2 та корп. 4, поверх 3

E-mail: kafekology2020@gmail.com

Завідувач кафедри

Головань Лариса Володимирівна

корп. 4, к. 315, тел. 99-71-05

Лаборантська

корп. 4, к. 323, тел. 99-71-05

E-mail:ekolbiot@ukr.net

 
   Кафедра є провідною з підготовки фахівців за спеціальностями: 101 «Екологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія». З 2016 року при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 101 «Екологія». Кафедра забезпечує підготовку фахівців усіх форм навчання на всіх факультетах університету.

   Штат кафедри включає одного професора - доктора біологічних наук; вісьмох доцентів і старших викладачів - кандидатів наук; одного викладача без наукового ступеня. Функції допоміжної роботи по кафедрі покладено на старшого лаборанта кафедри. Завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Головань Л.В.

 Кафедра оснащена лекційними та спеціалізованими навчальними аудиторіями, комп’ютерним класом, бібліотекою, яка укомплектована сучасною науково-методичною літературою з екології та біотехнології. При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з біотехнології та якості продукції, де проводять наукові дослідження професорсько-викладацький склад кафедри разом зі здобувачами освітніх рівнів.

   Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Екологія (за фах. Спрямуванням), Вступ до фаху, Біологія, Загальна екологія (та неоекологія), Ландшафтна екологія, Екологія людини, Моніторинг довкілля, Моделювання та прогнозування стану довкілля, Техноекологія, Урбоекологія, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, Екологічна безпека, Екологічна експертиза, Заповідна справа, Організація та управління в природоохоронній діяльності, Міжнародна екологічна діяльність, Екологічна токсикологія, Радіобіологія та радіоекологія, Агроекологія, Основи наукової діяльності, Охорона та захист природних ресурсів, Утилізація та рекуперація відходів, Основи біотехнології, Екологічні біотехнології, Біотехнологія у рослинництві, Утилізація та знешкодження відходів агросфери, Екобезпека продовольчої сировини і харчової продукції.

 


Історія кафедри

   Кафедра організована відповідно до рішення Вченої ради університету від 23 квітня 2008 р. (протокол № 3) та наказу ректора № 126 від 5 травня 2008 р. З дня заснування кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААНУ В.К. Пузік. З грудня 2017 року по листопад 2018 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Є.М. Білецький, з листопада 2018 року по липня 2018 року – доктор с.-г. наук М.І. Чайка, з серпня 2019 року по лютий 2020 року – кандидат технічних наук, доцент В.І. Д'яконов. З березня 2020 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Л.В. Головань.


 Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими напрямами: 

   Еколого-генетичне вивчення різних видів роду Phaseolus L. та Vigna Savi за морфологічними, біохімічними та молекулярними маркерами. (доцент Головань Л.В.).

   Шляхи використання деяких видів культурних та дикорослих видів рослин з метою фіторемедіації. (доцент Бузіна І.М.).

   Визначити закономірності динаміки посух і обґрунтувати сценарний метод їх передбачення. (професор Білецький Є.М., доцент Масленніков Д.І.).

   Отримання екологічно безпечної продукції нуту. (доцент Непран І.В.).

   Удосконалити екологічно орієнтовані технології захисту ярих олійних капустяних культур від шкідників за умови регулювання розвитку та чисельності економічно значущих видів. (доцент Станкевич С.В.).

   Адвентивні види комах: поширеність, біологія, екологія, шкідливість. (доцент Леженіна І.П.).

   Екологічна оцінка дикорослих форм роду Cicer L. та їх адаптація до агрофітоценозу Лісостепу. (старший викладач Тітова А.Є.).

   Екологічна, фітопатологічна та молекулярно-генетична оцінка роду Triticum до основних збудників хвороб у Східному Лісостепу України. (викладач Чуприна Ю.Ю.).

   Екологічний стан та охорона рослинного покриву природо-заповідних територій Харківщини (на прикладі НПП: Гомільшанський та Слобожанський). (доцент Головань Л.В., аспірант Сотнікова О.О.).

  Фіторемедіаційні властивості рослинних угрупувань для відновлення територій порушених звалищами ТПВ. (професор Білецький Є.М., аспірант Брайнінгер О.І.).

 

   На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, де нині закріплено чотири аспіранти (Палачова Н.Є., Чуприна Ю.Ю., Сотнікова О.О., Брайнінгер О.І.).


Кафедра співпрацює з такими установами:


 

 

 

  


:  Навчально-методична робота кафедри (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  Навчально-методична робота кафедри
4,04 Mb [19-08-2019, 12:43]   

Студентські олімпіади

 1. II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ"
 2. ВРАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІВ ВІД ОЛІМПІАДИ
 3. УЧАСТЬ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА НАПРЯМОМ «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
 4. ПЕРЕМОГА В ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»
 5. ІІІ МІСЦЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»
 6. ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»
 7. ДРУГЕ МІСЦЕ В ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ»
 8. ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ

 

 

Навчальна практика студентів

 

 1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 101 «ЕКОЛОГІЯ» І 162 «БІОТЕХНОЛОГІЇ :  Студентське життя (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  Студентське життя
6,6 Mb [22-10-2018, 12:05]  

 

Екскурсії та виїзні практичні заняття

 

 1. ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ НА КОМПЛЕКС БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ «БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ»
 2. ЕКСКУРСІЯ НА КОМПЛЕКС «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ» МІСЬКІ ОЧИСНІ СПОРУДИ № 1
 3. ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА КОМПЛЕКС «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ»
Науковий гурток

  Оновлено: 4-03-2020, 10:16 / Переглядів: 12 844
 

Авторизація