Гордієнко Інна Миколаївна

 

Гордієнко Інна Миколаївна
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник,  доцент кафедри плодоовочівництва і зберігання  ХНАУ ім. В.В.Докучаєва


   Закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва (нині – Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва), 1986 р. факультет  «Агрохімія та ґрунтознавство», кваліфікація - учений агроном агрохімік-ґрунтознавець.


   Тема кандидатської дисертації: «Локальне внесення добрив при вирощуванні перцю солодкого в умовах лівобережного Лісостепу України»  06.01.04 – агрохімія.


Викладає дисципліни: 


1. Технологія зберігання  та переробки продукції рослинництва
2. Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду 
3. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва 
4. Стандартизація  і сертифікація 
5. Методологія управління якістю 


   Напрям наукової роботи – Способи підвищення лежкості овочів свіжих, маточників дворічних овочевих культур з використання перед- і післязбиральних обробок та екологічно-адаптованої енергоощадної технології вирощування.


   Автор і співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць, 
4 патенти на корисну модель, 39 національних стандартів (ДСТУ). 


   Співавтор  3-х навчальних  посібників 1-ї монографії:, 
1. Технологія зберігання плодів, овочів і винограду: навч. посіб. /Л. М. Пузік, І. М. Гордієнко. – Х.: Майдан, 2011. – 336 с. – (гриф Мінагрополітики Лист № 18-28-13/1828 від27.10.-2011). – (власний внесок – 116 с.).
2. Прогнозування збереженості якості плодоовочевої продукції: навч. посіб. /Л. М. Пузік, В. А. Колтунов, І. М. Гордієнко, А. О. Рожков. – Х., 2015. – 197 с. – (власний внесок – 25 с.).
3. Удобрення овочевих та баштанних культур:  Монографія /С.І. Корнієнко, В.Ю. Гончаренко, Л.П. Ходєєва, Р.П. Гладкіх, Т.В. Парамонова, О.В. Куц, І.М. Гордієнко,  Т.К. Горова, С.М. Кормош, В.А. Колтунов, В.Ф. Пащенко,  Г.Я. Іллюшенко - Друге видання. Перероблене і доповнене – Вінниця, 2015.- 269 с. – (власний внесок – 47 с.).
4. Методологія управління якістю продукції: навч. посіб. /Л.М. Пузік, І.М. Гордієнко, Т.А. Романова / Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. – Х:ФОП Бровін О.В., 2017 –  228с. – (власний внесок – 35 с.).


   Співавтор 7 патентів на корисну модель.


Пройшла стажуваня : Міжнародний інститут інновацій (Варшава, Польща), сертифікат №033 про стажування за спеціальностями: «Екологія, ландшафтна екологія і агроекологія», «Охорона природного середовища. Стандартизація і сертифікація» з  01.02. 2017 р. по  30.04. 2017р. (всього – 150 годин)Оновлено: 1-02-2017, 08:29 / Переглядів: 2 732
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок