Кафедра ґрунтознавства

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
корпус 4, поверх 1, 2

Завідувач

кафедри

 Дегтярьов Василь Володимирович

доктор сільськогосподарських наук, професор

корпус 4, поверх 2, кімнати 204-206

 E-mail:

kafsoil@ukr.net

Лаборантська

корпус 4, поверх 2, кімната 212-а
тел.: (0572) 99-79-90

Історія кафедри  

 

Кафедра ґрунтознавства є першою кафедрою з вивчення ґрунтів у світі. Вона унаслідувала досягнення Ново-Александрійського інституту сільського і лісового господарства. На сучасному етапі кафедра має чотири навчальні лабораторії, дві лекційні, дві вагові кімнати.

На кафедрі є кабінет-музей  геології і мінералогії, кабінет-музей лабораторії генезису і картографії ґрунтів,комп’ютерний клас.

 

Навчально-методична робота

   Кафедра проводить підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» і «Магістр» усіх напрямів підготовки та спеціальностей університету, серед яких за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-профісійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» (кваліфікація «Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства») та «Експертна оцінка ґрунтів» (кваліфікація «Ґрунтознавець»).

   Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами всіх факультетів агроуніверситету з таких дисциплін: «Геологія з основами геоморфології», «Мікробіологія ґрунтів», «Ґрунтознавство з основами геології», «Географія ґрунтів», «Лісове ґрунтознавство», «Картографія ґрунтів», «Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості», «ГІС в ґрунтознавстві та агрохімії», «Методологія оцінки якості ґрунтів» та ін.

   Викладацький склад кафедри працює в системі поступового входження до європейського освітянського простору згідно з Болонською конвенцією.

   У середньому за рік кафедра має загальне навантаження близько 5 тис. годин.

   При кафедрі функціонує студентський науковий гурток (керівник – доцент Казюта А.О.). У складі гуртка – 20-30 студентів.

   Викладачами кафедри за 2017 рік було видано близько 17 статей, 8 тез, 16 методичних розробок, одна монографія, один навчальний посібник, один цикл лекцій.

 

Участь у конференціях

Міжнародні конференції:

1. Міжнародна конференція молодих учених та спеціалістів, присвячена сторіччю від дня створення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України. «Історія освіти науки і техніки України». м. Київ. 19 травня 2017 р.

2. Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в агрофітоценозах. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, присвячена Міжнародному Дню агрохіміка 07-09 червня 2017 р., м. Дубляни.

3. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю від дня народження професора Наумова Г.Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва 23-24 жовтня 2017 р., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

4. Міжнародний аграрний форум «AGROPORT-2017», 7 жовтня 2017 р.

5. Successfully participated in the Training on Soil Salinity Management Supported by FAO and implemented by NSC ISSAR/ The training had a duration of 40 academic  hours and took place in Kharkov, Ukraine from 25 to 29 September 2017.

Всеукраїнські конференції:

1. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 2-3 листопада 2017 р., м. Полтава.

2. Х з’їзд Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків 26.06.2017 р.

3. Засідання Президії НААН України «Про створення Національного інформаційного центру ґрунтів».

4. Засідання секції «Сільське господарство» Наукової ради МОН.

5. Засідання секції «Сільське господарство» Наукової ради МОН (молоді вчені).

Регіональні конференції:

1. Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету агрохімії та ґрунтознавства 24-25 травня 2017 р., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

2. Науково-практична конференція студентів, слухачів магістратури. аспірантів та молодих учених 1-2 лютого 2017 р., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

3. Науково-практична конференція, присвячена 80-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Тихоненка Дмитра Григоровича  (30-31 жовтня 2017 р.), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

4. Науково-практичний семінар: «Сучасна ґрунтово-рослинна діагностика– ефективний засіб підвищення рентабельності агровиробництва» (чорноземи – діагностика – агротехнології – продуктивність – якість) 18 серпня 2017 р.

5. Науково-практична конференція студентів, слухачів магістратури. аспірантів та молодих учених 5 грудня 2017 р., ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.


 

 

Науково-дослідна робота кафедри і пропозиції виробництву

  Оновлено: 12-11-2019, 10:08 / Переглядів: 9 555
 

Авторизація