Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в «Докучаєвське-2», навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 5

Завідувач
кафедри

Кравцов Анатолій Іванович  

кандидат історичних наук, доцент,

професор університету
корпус 1, поверх 5, кімната 512

тел.: (0572) 99-76-44

E-mail: dphsd.knau@gmail.com

Лаборантська

 корпус 1, поверх 5, кімната 510
 тел.: (0572) 99-76-44

 

 

 

Історія кафедри

  Суспільствознавчі науки в університеті викладаються з 1922 р. 

 

 

   На виконання рішення вченої ради ХНАУ наказом ректора від 26 жовтня 2017 р. «Про об’єднання кафедр» створено кафедру філософії, історичних і соціальних дисциплін. Склад кафедри: завідувач кафедри доцент, професор ХНАУ А.І. Кравцов; професор О.І. Заздравнова; доценти, професори ХНАУ Ю.М. Гаврилюк та О.М. Голікова; доценти М.М. Волошан, Н.Я. Мокрецова, Д.В. Нєдогонов, професор  І.С. Нечітайло, доцент О.В. Борюшкіна, асистент О.М. Гела, старші лаборанти Г.І. Кравцова, Л.М. Хлопенко.

  

Науково-дослідна, навчально-методична,

організаційно-виховна робота співробітників кафедри

   Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія України»; «Історія і культура України»; «Історія української культури»; «Культурологія»; «Історія ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»; «Країнознавство»; «Політологія»; «Політичний менеджмент»; «Соціологія»; «Соціальна екологія»; «Філософія»; «Філософія науки»; «Філософія науки та інноваційного розвитку»; «Логіка»; «Етика ділового спілкування»; «Релігієзнавство». Дисципліни що викладаються за ОПП 054 «Соціологія»: «Загальна соціологія», «Історія соціології», «Методи збору соціологічних даних», «Інформаційні технології в соціології», «Геокультура соціології», «Соціологія глобалізації», та інші за навчальним планом. Викладання здійснюється докторами і кандидатами соціологічних, філософських, історичних, економічних та інших наук професорами і доцентами.

 

 У 2019 році на кафедрі відкрито спеціальність 054 «Соціологія» ОР "БАКАЛАВР" 

   Шановні абітурієнти!

    СОЦІОЛОГІЯ – НАЙБІЛЬШ ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО.

   Соціологія як напрямок освіти надає величезні можливості і дозволяє реалізувати себе в різних напрямках. При любові до математики та статистики ви можете спеціалізуватися на методах дослідження та аналізі соціально-економічних процесів, при гуманітарному складі розуму, любові до суспільствознавства, історії, літератури - вибрати політичну соціологію, етносоціологію, конфліктологію, соціологію культури, міста, села, мас-медіа, реклами, молоді, сімї, освіти, соціальних інститутів.  

 Соціологія зосереджена на проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень, націлена на формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій.

  Соціолог володіє всім спектром методів та технологій збору та обробки соціологічної інформації: вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА та ін.).

   Соціологія – це засіб вирішення гострих суспільних проблем, поліпшення умов життя людей. 

   Соціологія розглядає актуальні глобальні, геополітичні та геокультурні проблеми сучасності.

 

Інформація для вступу за спеціальністю 054 «Соціологія»

Інформаційні данні

Форми навчання

Денна

Заочна

Сертифікати УЦОЯО (ЗНО) на бюджетні місця (держзамовлення) та на контрактні місця за кошти юридичних (фізичних) осіб

 1. Українська мова і література

 2. Математика

 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Курси підготовки до ЗНО


 Українська мова і література, математика, історія України, іноземна мова, біологія, географія,  фізика, хімія

Вартість навчання за контрактом за кошти юридичних (фізичних) осіб

Місце в гуртожитку

Надається

 

 

Шановні випускники технікумів і коледжів!

 

  Ви можете відразу стати студентом 2 (другого) курсу денної або заочної форм навчання. Якщо ви маєте освітній ступінь молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста різного фахового спрямування, запрошуємо вас отримати найпрестижнішу із соціогуманітарних спеціальностей – соціолога. Для цього вам необхідно мати ЗНО лише з української мови і літератури за 2017-2020 роки (від 100 балів) і пройти вступне випробування (співбесіду) з соціології (суспільствознавства). Програму фахового вступного випробування з соціології дивіться на сайті університету, розділ «Абітурієнту»: Програми вступних випробувань: Соціологія. Також на 2 курс зараховуються бакалаври і магістри. За детальнішою інформацією звертатися до Приймальної комісії університету.

 

   Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, політичних, громадських, міжнародних організаціях та фондах на посадах:

 • Керівник/аналітик, PR-спеціаліст соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ, Міністерства оборони України, керівник соціологічних компаній, соціальних проектів.
 • Журналіст, фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (PR) в державних, комерційних та неурядових організаціях.
 • Менеджер з персоналу (HR-менеджер), консультант з питань управління організацією.
 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 • Соціальний працівник у державних органах та структурах.
 • Експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади, експерт з вирішення соціальних конфліктів, експерт з організації та проведення виборчих, маркетингових та рекламних кампаній.
 • Викладач соціогуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 • Дослідник інноваційних форм і методів освіти, в тому числі інклюзивної.
 • Аналітик науково-дослідних установ і соціологічних служб.
 • Консультант у політичних партіях, громадських і міжнародних організаціях. 

 

Посади, які можуть обіймати випускники

 згідно з класифікатором професій України:

 

 • 2446.2 – Соціальний працівник
 • 2446.2 – Соціальний аудитор
 • 2442.2 – Соціолог
 • 2446.2 – Фахівець із соціальної роботи
 • 2442.2 Соціолог з ефективності покарання правопорушників
 • 2442.2 – Соціолог промисловий
 • 2442.2 – Соціолог-кримінолог
 • 2443.2 – Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
 • 2419.2 – Консультант з маркетингу
 • 2419.3 – Спеціаліст державної служби
 • 2419.3 – Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
 • 1229.3 – Директор центру соціальних служб для молоді
 • 1232 – Головний соціолог
 • 1232 – Начальник відділу соціального розвитку
 • 1236 – Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)
 • 1476.1 – Менеджер (управитель) з реклами
 • 1483 – Менеджер (управитель) у соціальній сфері
 • 2340 – Педагог соціальний
 • 4144 – Офісний службовець (документознавство)
 • 5133 – Соціальний робітник
 • 2424 – Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система)
 • 4113 – Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

  

Контактна інформація:

 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 • 62483, Харківська область, п/в «Докучаєвське-2»,
 • навчальне містечко ХНАУ,
 • тел. (057)99-72-70
 • E-mail. ofce@knau.kharkov.ua
 • Приймальна комісія: корпус 3, поверх 1, кімната 111,
 • тел. (0572) 99-74-01
 • E-mail: prkomkhnau@ukr.net
 • Кафедра філософії,  історичних і соціальних дисциплін:
 • корпус 1, поверх 5, кімната 512
 • тел. (0572) 99-76-44
 • E-mail: dphsd.knau@gmail.com

 

    На базі кафедри проходять наукові конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів з публікацію ілюстрованих матеріалів. Зокрема такі конференції були присвячені 65, 70 і 75-річчю Великої Перемоги за участю ветеранів війни і праці (2010 р., 2015 р і 2020 р.), 90-річчя і 95-річчя соціогуманітарної освіти в університеті (2012 р, 2017 р.), 100-річчю знаходження університету в Харкові (2014 р.), 200-річчю ХНАУ, 95-річчю кафедри –«Філісофія геокультури» (2017 р.) та  «Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади» (2017 р.).   У процесі викладання навчальних дисциплін кафедра прагне здійснення органічного зв’язку між викладанням соціогуманітарних, біологічних, агроекологічних, економічних курсів та національною культурою, традиціями народу України. До нормативних курсів включено розділи, присвячені історії та сучасності аграрного сектора України, аграрних відносин, аграрної соціології і політики, сучасним проблемам відродження українського села і селянства, філософії геокультури. Провідною науковою темою кафедри є «Історичні, соціологічні, філософські та геокультурні проблеми аграрної освіти і науки». Щорічно колективом кафедри публікуються наукові дослідження у монографіях, фахових статтях, матеріалах наукових конференцій, періодиці, навчально-методичних публікаціях.

  

 

   
 
  
    
 

Навчально-методичне забезпечення
 

№ п/п.

шифр

Назва навчальної дисципліни

Навчально-методичне

забезпечення

054 Соціологія

 
:  Загальна соціологія (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  Загальна соціологія
999,71 Kb [24-12-2020, 11:27]  :  socalna-ekologya-dovbnya.docx (завант.: 82)
Переглянути онлайн:  socalna-ekologya-dovbnya.docx
16,82 Kb [5-12-2018, 13:13]

 


:  socologya-dovbnya.docx (завант.: 64)
Переглянути онлайн:  socologya-dovbnya.docx
17,45 Kb [5-12-2018, 13:13]

 


:  socologya-mokrecova-dovbnya.docx (завант.: 67)
Переглянути онлайн:  socologya-mokrecova-dovbnya.docx
14,31 Kb [5-12-2018, 13:13]

 


:  nmz_zazdravnova.docx (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  nmz_zazdravnova.docx
24,8 Kb [6-12-2018, 09:24]

 

 
:  arhtek_fylos_-geok_-mistectva-_dokument-microsoft-word-2.pdf (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  arhtek_fylos_-geok_-mistectva-_dokument-microsoft-word-2.pdf
817,39 Kb [29-04-2021, 10:11]  


 
Оновлено: 11-01-2021, 11:15 / Переглядів: 24 661
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок