Кафедра мовних дисциплін

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в «Докучаєвське – 2» навчальне містечко ХНАУ
корпус 3, поверх 2

    

Завідувач

кафедри

Герман Людмила Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент, професор
корпус 3, поверх 2, к. 227

E-mail:

kaf_movdis@knau.kharkov.ua

Лаборантська

корпус 3, поверх 2, к. 216
тел.: (0572) 99-76-10

 

 

   Кафедра мовних дисциплін створена згідно з наказом ректора № 321 від 1 липня 2016 року на базі кафедри української та російської мов і кафедри іноземних мов, витоки яких беруть від 1944 року. Кафедру очолює Л.В. Герман, кандидат філологічних наук, доцент, професор ХНАУ.

   Кафедра забезпечує читання лекційних курсів, ведення практичних занять із таких дисциплін: 

 • „Українська мова” (ОС – бакалавр);  
 • „Українська мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – бакалавр);
 • „Латинська мова та основи аграрної термінології” (ОС – бакалавр);
 • „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – бакалавр);
 • „Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)” (ОС – магістр);
 • „Наукова іноземна мова (англійська, німецька, французька)”(ОС – магістр);
 • „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (ОС – аспірант);
 • „Російська мова” (для іноземних студентів ОС – бакалавр);
 • „Російська мова” (для іноземних студентів ОС – магістр);
 • „Українська мова як іноземна” (підготовче відділення);
 • „Російська мова як іноземна”(підготовче відділення).

   На кафедрі діють науковий, навчально-методичний семінари, а також наукові студентські гуртки з української та іноземної мов. Із 2015 р. працюють курси з англійської мови для викладачів університету.

   Основна діяльність кафедри мовна підготовка здобувачів бакалаврського та магістерського ступенів вищої освіти на основних факультетах та іноземних громадян на підготовчому відділенні. Крім того, викладачі кафедри надають допомогу підрозділам університету з редагування та перекладання наукових та інформаційних матеріалів: доцент О. В. Тихоненко є головним редактором газети «Знання» (із 2016 р.), старші викладачі О. В. Логінова та Є. Г. Макарська – перекладачами в центрі з підготовки іноземних студентів та в інформаційно-обчислювальному центрі.

   На кафедрi працюють 15 штатних викладачiв: п'ять кандидатів філологічних наук, доцентів – Л.В. Герман, О.В. Тихоненко, Т.М. Князь, Т.О. Петрова, І.Ю. Підгородецька; шість старших викладачiв – Т.В. Александрович, Г.А. Волошан, О.В. Логінова, Є.Г. Макарська, В.Л. Чорна, І.В. Шульга; чотири викладачі – І.О. Гладких, Ю.В. Коврига, В.Ю. Кузіна, О.А. Сошенко; два старші лаборанти – Н. І. Безугла, А.В. Хромова.

   Наукова діяльність кафедри спрямована на безперервний розвиток творчої особистості викладача. Тема науково-дослідної роботи кафедри – «Філологічні та методичні аспекти викладання мов у спеціальних цілях».

Конференції

6 квітня 2018 р кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», матеріали якої були опубліковані у збірнику.

14 березня 2019 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Світова велич генія Т.Г. Шевченка», присвячена 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря, матеріали якої опубліковані у збірнику матеріалів.

8 жовтня 2019 р. – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах», матеріали якої опубліковані у збірнику матеріалів.

Монографії

 1. Петрова Т.О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : монографія / Т.О. Петрова. — Харків : ТОВ «ТПГ», 2018. — 227 с.

Словники

 1. Садово-паркове господарство та фітомеліорації: термінологічний словник-довідник. / В.К. Пузік, Г.Б. Гладун, Т.О. Петрова та ін. — Харків : Планета Прінт, 2016. — 219 с.
 2. Gardens, parks and landscape design: terms and definitions/ H. Hladun, Herman, V. Shastalo [та ін.]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 156 с.
 3. Glossary of Forestry terms / compiled by L. Herman, H. Hladun, S. Sydorenko. Kharkiv: KhNAU, 2019. 174 p.
 4. Герман Л.В., Шульга І.В., Коврига Ю.В. Англо-український словник термінів з агрономії та захисту рослин. Харків: ХНАУ, 2019. 96 с.

 

   Навчально-методична робота спрямована на поглиблення й модернізацію навчально-методичного забезпечення дисциплін, створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Посібники

 1. Сільськогосподарська ентомологія: Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень: навч. посібник / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, Л.В. Герман та ін. — [Вид. 3-тє, перероб. і доп.]. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. — 196 с.
 2. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів факультету обліку та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Герман, І.М. Сафронська, К.О. Утенкова, І.В. Шульга ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 2016. — 87 с.
 3. Герман Л.В. Англійська мова: посібник для студентів-магістрантів агрономічного факультету спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»: посібник / Л.В. Герман, І.В. Шульга ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. — 83 с.
 4. Князь Т.М. Русский язык для иностранных студентов : посібник / Т.М. Князь. — Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 160 с.
 5. Логінова О.В.  Англійська мова в професійній діяльності : посібник для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту і економіки: посібник / О.В. Логінова, Є.Г. Макарська; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. – 74 с.
 6. Тихоненко О.В.  Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник / О.В. Тихоненко, Т.М. Князь. — Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 154с.
 7. Шульга І.В. Німецькі розмовні теми : посібник / І.В. Шульга, І.О. Гладких ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2017. — 126 с.
 8. Gardens, parks and landscape design:terms and definitions/ H. Hladun, L. Herman, V. Shastalo [та ін.]. — Харків : ПромАрт, 2018. — 156 с.
 9. Петрова Т.О. Українська мова : навч. посібник / Т.О. Петрова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Xарків : ФОП Бровін О.В., 2018. - 202 с.
 10. Підгородецька І.Ю.  Українська мова : навч. посібник [для інозем. студентів] / І.Ю. Підгородецька, О.В. Тихоненко; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Xарків : ФОП Бровін О.В., 2018. — 140 с.
 11. Герман Л.В., Шульга І.В. , Коврига Ю.В., Сошенко О.А. Англійська мова: практикум для здобувачів ІІ (магістерського) освітнього рівня вищої освіти факультету лісового господарства. Харків: ХНАУ, 2019. 119 с.
 12. Герман Л.В., Шастало В.О. Англійська мова: практикум для здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти. Харків: ХНАУ, 2019. 157 с.
 13. Чорна В.Л., Коврига Ю.В., Підгородецька І.Ю. Іноземна (англійська) мова в професійній діяльності: посіб. для здобувачів другого (магістер.) освіт. рівня спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ф-ту менеджменту і економіки. Харків: ХНАУ, 2018. 95 с.
 14. Тихоненко О.В, Підгородецька І.Ю. Українська  мова за проф. спрямуванням: навчальний посібник (для студентів економ.спеціальностей). Xарків: ФОП Бровін О.В., 2019. 185 с.
 15. Підгородецька І.Ю., Тихоненко О.В. Українська мова: навч.  посібник [для іноземних студентів]. Xарків: ФОП Бровін О.В., 2019. 138 с.


 

Історія кафедри української та російської мов Історія кафедри іноземних мов

 


Виховна робота

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ – 21 березня

 


  

 Оновлено: 1-11-2019, 09:54 / Переглядів: 14 159
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок