Казюта Алла Олексіївна

 

   У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Працює на посаді доцента кафедри ґрунтознавства.

   Тема наукових досліджень «Моніторинг основних характеристик чорноземних ґрунтів південно-східного Лісостепу України».

Список основних наукових праць

  1. Казюта А.О. Целюлозоруйнівна активність чорнозему типового / А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2015. – № 2. – С. 159–169.
  2. Казюта А.О. Шільність складення і твердої фази чорнозему типового різного типу використання / А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2016. – № 1. – С. 88–94.
  3. Казюта А.О. Шпаруватість чорнозему типового за різного використання / А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2017. – №1. – С. 44–51.
  4. Казюта А.О. Динаміка ґрунтово-гідрологічних констант чорнозему типового різного використання / А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2017. – №2. – С. 154–160.
  5. Казюта О.М. Окисно-відновний потенціал алювіальних ґрунтів заплав малих річок басейну Сіверського Дінця / О.М. Казюта, А.О. Казюта // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2019. – №1. – С. 52–59.


Оновлено: 10-02-2020, 08:55 / Переглядів: 1 317
 

Авторизація