Навчально-методична робота кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

 1. Ломовських Л.О., Олійник Т.І., Філімонов Ю.Л., Мещеряков В.Є. Інвестування: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент». Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2020. 44 с.
 2. Ломовських Л.О., Філімонов Ю.Л., Єфремова Н.О., Мещеряков, В.Є., Марченко М.В. Зовнішньоекономічна діяльність. – Навчальний посібник. – Харк. нац. аграр. ун-т. Х., 2020. 170 с.
 3. Ломовських Л.О., Філімонов Ю.Л., Єфремова Н.О., Мещеряков, В.Є. Intellectual Business. – Навчальний посібник. – Харк. нац. аграр. ун-т. Х., 2020. 162 с.
 4. Страпчук С.І., Миколенко О.П., Попова І.А., Пустова В.В. Менеджмент. – Навчальний посібник.– Нац. фарм. ун-т, Х., 2020 (видавництво Новий Світ -2000). – 356 с.
 5. Ломовських Л.О., Шелудько Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність: тести для поточного контролю знань здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». – Харк. нац. аграр. ун-т. Х., 2020. 43 с.
 6. Ломовських Л.О., Шелудько Л.В. Зовнішньоекономічна діяльність: тести для підсумкового контролю знань здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». – Харк. нац. аграр. ун-т. Х., 2020. 38 с.
 7. Пащенко Ю.В., Кучер Л.Ю., Філімонов Ю.Л., Шелудько Л.В. Економіка підприємства: тестові завдання для поточного контролю знань здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування». – Харків. ХНАУ. 2020. – 63 с.
 8. Пащенко Ю.В. Економіка підприємства: робочий зошит для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». – Харків. ХНАУ. 2020. – 75 с.
 9. Пащенко Ю.В. Економіка підприємства: завдання та методичні вказівки до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». – Харків. ХНАУ. 2020. – 42 с.
 10. Пащенко Ю.В., Шелудько Л.В. Економіка сільського господарства: практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностю 073 «Менеджмент» та 051 "Економіка". – Харків. ХНАУ. 2020. – 69 с.
 11. Кучер Л.Ю. Регіональна економіка: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 281 «Публічне управління та адміністрування». – Харків, ХНАУ, 2020. – 55 с.
 12. Кучер Л.Ю. «Регіональна економіка: тестові завдання для поточного контролю знань» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 281 «Публічне управління та адміністрування». – Харків, ХНАУ, 2020. – 30 с.
 13. Кучер Л.Ю. Економіка природокористування: робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». – Харків, ХНАУ, 2020. – 40 с.
 14. Кучер Л.Ю., Лебединська О.І. Потенціал і розвиток підприємства: методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка. – Харків, ХНАУ, 2020. – 24 с.
 15. Лещенко Л.О. Аграрна політика: Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». – Харків, ХНАУ, 2020. – 24 с.
 16. Лещенко Л.О. Аграрна політика: тестові завдання для поточного контролю вищої освіти спеціальності 051 «Економіка. – Харків, ХНАУ, 2020. – 36 с.
 17. Лещенко Л.О. Логістика: робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 242 «Туризм». – Харків, ХНАУ, 2020. – 88 с.
 18. Лещенко Л.О. Логістика: робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Харків, ХНАУ, 2020. – 82 с.
 19. Лещенко Л.О. Логістика: методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Харків, ХНАУ, 2020. – 46 с.
 20. Лещенко Л.О. Логістика: Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 242 «Туризм». – Харків, ХНАУ, 2020. – 46 с.
 21. Лещенко Л.О. Логістика: Тестові завдання для поточного контролю для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм». – Харків, ХНАУ, 2020. – 48 с.
 22. Лебединська О.І. Потенціал і розвиток підприємства. – Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2019
 23. Пащенко Ю. В., Шелудько Л. В. Економіка сільського господарства: методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». – Харків: ХНАУ, 2019 р. – 59 с.
 24. Пащенко Ю.В., Кучер Л.Ю. Шелудько Л.В., Філімонов Ю.Л. Економіка підприємства: завдання для діагностики рівня засвоєних знань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування". – Харків: ХНАУ, 2019 р. – 59 с.
 25. Пащенко Ю.В., Шелудько Л.В. Економіка сільського господарства: методичних вказівок до виконання практичних робіт і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». – Харків. ХНАУ. 2019
 26. Пащенко Ю.В., Кучер Л. Ю., Шелудько Л.В., Філімонов Ю.Л. Економіка підприємства: завдання для діагностики рівня засвоєних знань. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування". – Харків. ХНАУ. 2019. – 94 с.
 27. Олійник Т.І. Соціальна відповідальність: навч. посібник / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча – Х.: Тім Пабліш Груп, 2019. – 153 с.
 28. Олійник Т.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Т.І. Олійник, Е.В. Пахуча – Х.: Тім Пабліш Груп, 2019. – 269 с.

 

 Оновлено: 22-02-2021, 09:23 / Переглядів: 196
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок