Освітній процес кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин


Зміст підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти спеціальності

051 ЕКОНОМІКА (ОПП ЕКОНОМІКА) 2020/21 н.р.

 

 

  Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин є випусковою кафедрою та здійснює підготовку здобувачів за всіма рівнями вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за такими освітніми програмами:

 

 • молодший бакалавр – «Економіка»;
 • бакалавр – «Економіка», «Міжнародна економіка»;
 • магістр – «Економіка»;
 • доктор філософії та доктор наук – «Економіка».

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ КУРСІВ

 

Дисципліна

Спеціальність

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

(за наявності)

ОС «Молодший бакалавр»

Аграрна політика

 051 «Економіка»

Переглянути

Економіка підприємства

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Основи зовнішньоекономічної діяльності

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Управління витратами

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Економіка та нормування праці

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Інвестування

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Економіка підприємства

 071 «Облік і оподаткування»

Переглянути

 

Економіка галузей сільського господарства

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Економіка природокористування

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Економічна політика

 051 «Економіка»

Переглянути


ОС «Бакалавр»

Аграрна політика

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Інвестування

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Регіональна економіка

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Основи зовнішньоекономічної діяльності

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Потенціал і розвиток підприємства

 051 «Економіка»

 Переглянути


Управління витратами

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Проектний аналіз

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Логістика

 051 «Економіка»

Переглянути

 

Економіка сільського господарства

 051 «Економіка»

 Переглянути

 

Регіональна економіка

 071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

Економіка праці і соц.-труд. відносини

 071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

Інвестування

 071 «Облік і оподаткування»

 Переглянути

 

Регіональна економіка

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Переглянути


Економіка підприємства

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Переглянути

 

Економіка праці і соц.-труд. відносини

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Переглянути

 

Інвестування

 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Економіка праці і соц.-труд. відносини

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Економіка природокористування

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Економіка сільського господарства

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Інвестування

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Логістика

 073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Аграрна політика

 075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

Інвестування

 075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

Регіональна економіка

 075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 075 «Маркетинг»

 Переглянути

 

Аграрна політика

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Інвестування

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Ціни та ціноутворення

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Основи зовнішньоекономічної діяльності

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Логістика

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Економіка природокористування

 101 «Екологія»

 Переглянути

 

Економіка природокористування

 103 «Науки про землю»

 Переглянути


Економіка сільськогосподарського виробництва

 193 « Геодезія та землеустрій»

 Переглянути

 

Інвестиційний аналіз

 193 « Геодезія та землеустрій»

 Переглянути

 

Економіка і підприємництво, менеджмент

 201 «Агрономія»

 Переглянути

 

Економіка і підприємництво, менеджмент

 202 «Захист і карантин рослин»

 Переглянути

 

Логістика

 242 «Туризм»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 242 «Туризм»

 Переглянути

 

Економіка підприємства

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Економіка праці і соц.-труд. відносини

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Економіка природокористування

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Регіональна економіка

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Зовнішньоекономічна політика

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Інвестування регіонального розвитку

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Глобалізація і європейська інтеграція

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Соціальна політика і соціальний захист

 281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

ОС «Магістр»

Соціальна відповідальність

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Методологія наукових досліджень

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Інтелектуальний бізнес

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Економічна діагностика

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Економічне управління підприємством

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Екологічний менеджмент

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Управління якістю

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Управління якістю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Оцінювання ринкової вартості економічних об’єктів

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Переглянути

 

Екологічний менеджмент

101 «Екологія»

 Переглянути

 

Методологія і методика наукових досліджень

193 «Геодезія та землеустрій»

 Переглянути

 

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність

201 «Агрономія»

 Переглянути

 

Ресурсне забезпечення розвитку територій

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

Економічна політика і соціальний розвиток

281 «Публічне управління та адміністрування»

 Переглянути

 

ОС «Доктор філософії»

Методологія наукових досліджень

073 «Менеджмент»

 Переглянути

 

Методологія наукових досліджень

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Інституційне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Цифрова економіка

051 «Економіка»

 Переглянути

 

Економічна продовольча безпека

051 «Економіка»

 Переглянути

 

 

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 051 «Економіка»

 

 1. Резерви збільшення виробництва товарної продукції та вплив обсягу її пропозиції на дохідність аграрних підприємств.
 2. Обґрунтування напрямів формування інтенсивного типу розвитку підприємства.
 3. Обґрунтування шляхів поліпшення інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства.
 4. Цінова конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та шляхи її підвищення.
 5. Ефективність інноваційних процесів у тваринництві (молочному (м’ясному) скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві.
 6. Конкурентоспроможність виробництва продукції тваринництва.
 7. Формування маркетингового комплексу на підприємстві та оцінка його ефективності.
 8. Формування та структура витрат на відтворення робочої сили.
 9. Підвищення мотивації праці працівників сільськогосподарських підприємств.
 10. Формування системи мотивації праці в сільському господарстві.
 11. Оплата і стимулювання праці працівників сільського господарства.
 12. Удосконалення організації та регулювання заробітної плати працівників сільськогосподарських підприємств.
 13. Удосконалення механізму соціально-економічного стимулювання праці в сільському господарстві.
 14. Формування та ефективність використання оборотних засобів.
 15. Організаційно-економічний механізм відтворення оборотних засобів.
 16. Управління ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
 17. Диверсифікація виробництва та її ефективність у сільськогосподарських підприємствах.
 18. Інноваційна діяльність як складова забезпечення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції у (назва підприємства).
 19. Iмідж підприємства: формування та забезпечення ефективності використання.
 20. Підвищення конкурентоспроможності (назва підприємства) на ринку (вказати вид продукції).
 21. Механізм підвищення ефективності діяльності підприємства.
 22. Формування, розподіл та використання прибутку підприємства.
 23. Діагностика виробничого потенціалу підприємства та розробка заходів щодо підвищення ефективності його використання.
 24. Діагностика конкурентоспроможності продукції та шляхи її підвищення на підприємстві.
 25. Діагностика фінансового стану підприємства та обґрунтування напрямів щодо його поліпшення.
 26. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства.
 27. Податкова складова економічної безпеки підприємства.
 28. Обґрунтування резервів відновлення фінансової стійкості підприємства при загрозі банкрутства.
 29. Механізм мінімізації ризиків в рослинництві (тваринництві).
 30. Економічна безпека підприємства та шляхи підвищення її рівня.
 31. Механізм забезпечення корпоративної соціальної відповідальності як передумова конкурентоспроможності підприємства.
 32. Лізинг як інструмент зміцнення маріально-технічної бази підприємства.
 33. Формування витрат на виробництво продукції рослинництва (тваринництва).
 34. Формування механізму активізації інвестиційної діяльності підприємства.
 35. Формування механізму організації заробітної плати на підприємстві.
 36. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій.
 37. Формування і розвиток інноваційно орієнтованого підприємства.
 38. Формування інноваційного механізму розвитку підприємства.
 39. Економічне регулювання інвестиційної діяльності підприємства.
 40. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його удосконалення.
 41. Економічні проблеми управління витратами в ринкових умовах.
 42. Механізм використання та розвитку виробничого потенціалу підприємства.
 43. Економічний механізм забезпечення ефективності виробництва.
 44. Посилення економічних методів в підвищенні ефективності господарювання.
 45. Економічна ефективність оптимізації витрат на виробництво молока (зерна, насіння соняшнику, і т.п.)
 46. Формування системи мотивації праці на підприємстві.
 47. Формування витрат на виробництво продукції рослинництва (тваринництва).
 48. Становлення і тенденції розвитку малого підприємництва.
 49. Структура відтворюваної системи АПК в ринкових умовах.
 50. Трансформація економічних можливостей людини в економічний ресурс.
 51. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій.
 52. Механізм формування та ефективного використання виробничого потенціалу підприємства.
 53. Економічне обґрунтування технологічних інновацій у системі відтворення основних засобів.
 54. Формування інноваційного механізму розвитку підприємства.
 55. Економічне регулювання інвестиційної діяльності підприємства.
 56. Забезпечення ефективної діяльності підприємства на основі підвищення якості робочої сили.
 57. Моделювання раціональної стратегії відновлення основного капіталу підприємства.
 58. Механізм використання та розвитку виробничого потенціалу підприємства.
 59. Огранізаційно-економічні основи сільськогосподарської кооперації.
 60. Регулювання процесів користування та відновлювання земельних ресурсів.
 61. Земельно-ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства та його економічна оцінка.
 62. Ефективність використання виробничого потенціалу підприємства.
 63. Механізм підвищення конкурентоспроможності продукції.
 64. Формування механізму виробництва конкурентоспроможної продукції.
 65. Стан і шляхи оздоровлення економіки підприємства.
 66. Формування та ефективне використання матеріальних ресурсів підприємства.
 67. Ефективність та організація використання основних фондів підприємств.
 68. Якість молока як чинник підвищення його ефективності.
 69. Підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна.
 70. Підвищення прибутковості продукції рослинництва (тваринництва).
 71. Система оцінки економічної оцінки діяльності підприємства на основі застосування критерію якості.
 72. Шляхи розвитку структури системи управління якістю продукції.
 73. Якість молочної продукції як важливий чинник її конкурентоспроможності
 74. Вплив якісних параметрів на формування закупівельних цін на молоко сільськогосподарських підприємств
 75. Система управління якістю продукції на підприємстві як складник ефективної його діяльності.
 76. Вибір стратегії інвестування підприємства.
 77. Економічна ефективність виробництва (молока, яловичини, баранини, яєць та ін.) та шляхи її підвищення.
 78. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічний аспект.
 79. Оцінка ефективності діяльності підприємств на основі показника ресурсозбереження.
 80. Розвиток наукомісткого виробництва в аграрних підприємствах на основі НТП.
 81. Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної інтеграції підприємств.
 82. Методичне обґрунтування еколого-економічних проектів.
 83. Формування та напрями регулювання товарного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
 84. Економічні відносини в інтегрованих системах виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.
 85. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: формування та підвищення ефективності використання.

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

 

  Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» реалізується через освітні компоненти освітньо-професійених програм забезпечення яких здійснюється кафедрою прикладної економіки і міжнародних економічних відносин. А саме:

  Перелік баз практики визначається кафедрою відповідно до пропозицій установ-замовників з якими укладено двосторонній договір https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/praktika.pdf

 

  Базами виробничої практики здобувачів спеціальності 051 «Економіка» є:

 1. Приватне підприємство агрофірма «Фаворит» Вовчанського району Харківської області;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Надія» Чугуївського району Харківської області;
 3. Фермерське господарство «ЮГ» Борівського району Харківської області;
 4. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю імені Ватутіна, Шевченківського району Харківської області;
 5. Приватне сільськогосподарське підприємство «Червона зоря» Близнюківського району Харківської області;
 6. Фермерське господарство «Альфа» Золочівського району Харківської області;
 7. Приватне сільськогосподарське підприємство «Виселок» Дворічанського району Харківської області;
 8. Державне підприємство «Дослідне господарства «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України Харківського району Харківської області;
 9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Безмятежне» Шевченківського району Харківської області;
 10. Приватне сільськогосподарське підприємство «Барвінок» Краснокутського району Харківської області;
 11. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Зоря» Чугуївського району Харківської області;
 12. Приватне підприємство «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району Житомирської області;
 13. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Піщанська» Красноградського району Харківської області;
 14. Товариство з обмеженою відповідальністю «Печенізьке» Печенізького району Харківської області;
 15. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросет» Балаклійського району Харківської області;
 16. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дмитровка» Первомайського району Харківської області;
 17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Константа ФИД» Костянтинівського району Донецької області;
 18. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Прогрес» Вовчанського району Харківської області;
 19. Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Прогрес» Лозівського району Харківської області тощо.

 

 

 Оновлено: 8-02-2021, 09:06 / Переглядів: 932
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок