Рада молодих учених та спеціалістів

  

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, 

п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 1, поверх 3, кімната 310

Голова РМУС

Станкевич Сергій Володимирович,

канд. с.-г. наук, доцент

кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

E-mail: sergejstankevich1986@gmail.com

Заступник голови РМУС

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Заступник голови РМУС з наукової роботи

Ястреб Тетяна Олегівна,

канд. біол. наук, доцент кафедри

 ботаніки і фізіології рослин

E-mail: t_howk@ukr.net

Секретар РМУС

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

 

 

   Рада молодих учених та спеціалістів є колегіальним об’єднанням молодих науковців закладу вищої освіти, яке створено для сприяння науковій діяльності та підтримки молодих учених, насамперед, у професійній сфері та вирішенні соціальних проблем.

   Основною метою діяльності Ради молодих учених та спеціалістів є всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих науковців; представництво, захист і реалізація їхніх професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав; сприяння інтеграції молодих учених різних закладів вищої освіти.

 

Склад правління РМУС:

 

Голова РМУС

Станкевич Сергій Володимирович,

канд. с.-г. наук, доцент

кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

E-mail: sergejstankevich1986@gmail.com

Заступник голови РМУС

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

 

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Заступник голови РМУС з наукової роботи

 

Ястреб Тетяна Олегівна,

канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки і фізіології рослин

 

E-mail: t_howk@ukr.net

Секретар РМУС

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

 

Представники РМУС від факультетів:

 

Агрономічний факультет

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

Факультет лісового господарства

 

Гордіященко Альона Юріївна,

асистент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

 

E-mail: agordiyashhenko@ukr.net

Факультет захисту рослин

 

  

Наконечна Юлія Олександрівна,

аспірант кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

 

E-mail: nakonechna95@gmail.com

 Факультет обліку і фінансів

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

 

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Факультет менеджменту і економіки

Кучер Леся Юріївна,

канд. екон. наук, доцент кафедри прикладної економіки

і міжнародних економічних відносин

 

E-mail: kucher_lesya@ukr.net

Факультет інженерів землевпорядкування

Бузіна Ірина Миколаївна,

канд. с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та геоінформатики 

 

 E-mail: nezabudka120187@gmail.comОновлено: 6-03-2020, 10:44 / Переглядів: 5 905
 

Авторизація