Рада молодих учених та спеціалістів

  

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, 

п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 1, поверх 3, кімната 310

Голова РМУС

Станкевич Сергій Володимирович,

канд. с.-г. наук, доцент

кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

E-mail: sergejstankevich1986@gmail.com

Заступник голови РМУС

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Заступник голови РМУС з наукової роботи

Ястреб Тетяна Олегівна,

канд. біол. наук, доцент кафедри

 ботаніки і фізіології рослин

E-mail: t_howk@ukr.net

Секретар РМУС

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

 

 

   Рада молодих учених та спеціалістів є колегіальним об’єднанням молодих науковців закладу вищої освіти, яке створено для сприяння науковій діяльності та підтримки молодих учених, насамперед, у професійній сфері та вирішенні соціальних проблем.

   Основною метою діяльності Ради молодих учених та спеціалістів є всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих науковців; представництво, захист і реалізація їхніх професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав; сприяння інтеграції молодих учених різних закладів вищої освіти.

 

Склад правління РМУС:

 

Голова РМУС

Станкевич Сергій Володимирович,

канд. с.-г. наук, доцент

кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

E-mail: sergejstankevich1986@gmail.com

Заступник голови РМУС

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

 

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Заступник голови РМУС з наукової роботи

 

Ястреб Тетяна Олегівна,

канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки і фізіології рослин

 

E-mail: t_howk@ukr.net

Секретар РМУС

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

 

Представники РМУС від факультетів:

 

Агрономічний факультет

Михайленко Вікторія Олександрівна,

канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва

E-mail: toryvasko@gmail.com

Факультет лісового господарства

 

Гордіященко Альона Юріївна,

асистент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

 

E-mail: agordiyashhenko@ukr.net

Факультет захисту рослин

 

  

Наконечна Юлія Олександрівна,

аспірант кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

 

E-mail: nakonechna95@gmail.com

 Факультет обліку і фінансів

Міщенко Віталія Сергіївна,

канд. екон. наук, старший викладач кафедри фінансів

 

E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com

Факультет менеджменту і економіки

Кучер Леся Юріївна,

канд. екон. наук, доцент кафедри прикладної економіки

і міжнародних економічних відносин

 

E-mail: kucher_lesya@ukr.net

Факультет інженерів землевпорядкування

Бузіна Ірина Миколаївна,

канд. с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, картографії та геоінформатики 

 

 E-mail: nezabudka120187@gmail.com

Положення про Раду молодих учених і спеціалістів

    

ПОКАЗНИКИ

наукової та науково-технічної діяльності молодих учених та спеціалістів

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

за 2015–2019 рр.

 

з/п

Назва показника наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої

2015

2016

2017

2018

2019

1

Чисельність молодих учених у закладі вищої освіти/науковій установі, усього, з них:

132

122

130

145

133

1)

- доктори наук

0

0

0

0

0

2)

- кандидати наук

59

48

51

56

22

3)

- аспіранти

40

43

51

63

76

4)

- докторанти

2

6

0

2

5

5)

- без ступеня, не включаючи аспірантів

31

25

28

24

30

2

Кількість науковців, що отримували премії, з них:

0

3

3

1

1

1)

- гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

0

1

1

0

0

2)

- гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

0

0

0

0

0

3)

- щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

0

0

0

0

0

4)

- щорічні премії Президента України для молодих учених

0

0

0

0

0

5)

- премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково- технічних розробок

0

0

0

0

0

6)

- премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

0

0

0

0

0

7)

- стипендії Верховної Ради України

0

0

0

0

0

8)

- стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

0

2

2

1

1

3

Кількість наукових праць, за участю молодих вчених

 

 

 

 

 

4.1

Опубліковано монографій, з них:

4

4

8

8

3

1)

- за кордоном

0

0

2

3

1

4.2

Опубліковано підручників, навчальних посібників

2

2

12

10

7

4.3

Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:

254

268

75

91

139

1)

- статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:

27

28

26

22

44

а)

- у міжнародній базі даних Scopus

 

 

4

3

19

б)

- у Web of science

 

 

2

2

16

в)

- для суспільних та гуманітарних наук Copernicus (крім 2019 року)

 

 

10

7

 

4.4

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних:

21

 

80

132

72

а)

- у Scopus

 

 

21

42

44

б)

- у Web of science

 

 

9

16

28

в)

- для суспільних та гуманітарних наук Copernicus (крім 2019 року)

 

 

50

74

 

4.5

Подано проектів наукових робіт та науково- технічних (експериментальних) розробок на конкурс молодих учених, з них:

 

0

1

1

0

1)

- кількість проектів, що стали переможцями

 

0

0

0

0

4.6

Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах

 

2

2

2

2

 Оновлено: 22-09-2020, 10:59 / Переглядів: 8 136
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок