Вибіркові дисципліни другого магістерського рівня 101 "Екологія"

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи (проекти), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Методичне забезпечення

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ВК 1

Філософія науки та інноваційного розвитку

3,0

Залік

РП

ВК 2

Геокультурний вимір ноосферного мислення

3,0

Залік

Паспорт дисципліни

Цикл професійної підготовки

ВК 3

Агробіоценологія

4,0

Залік

РП

ВК4

Фітоценологія

4,0

Залік

Паспорт дисципліни

ВК 5

Карантинні організми

4,0

Залік

РП

ВК 6

Аналіз фітосанітарного ризику

4,0

Залік

 Паспорт дисципліни

ВК 7

Екологія шкідливих організмів

4,0

Залік

 РП

ВК 8

Стандартизація та сертифікація в екології

4,0

Залік

 Паспорт дисципліни

ВК 9

Біотестування довкілля

4,0

Залік

 РП

ВК 10

Біометоди в екології

4,0

Залік

 Паспорт дисципліни

ВК 11

Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське право

4,0

Залік

 РП

ВК 12

Управління проектами в галузі

4,0

Залік

 Паспорт дисципліни

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0

 Оновлено: 22-09-2020, 14:44 / Переглядів: 517
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок