Абітурієнту кафедри генетики, селекції та насінництва

  Кафедра генетики, селекції та насінництва бере участь у підготовці фахівців ОС  Бакалавр за спеціальністю 201 «Агрономія» та ОС «Магістр» за ОПП «Селекція і генетика с.-г. культур» зі спеціалізацією «Генетична інженерія рослин». Здобувачі отримують професійну підготовку, знання, уміння і навички з урахуванням сучасних вимог. Дослідник із селекції і генетики сільськогосподарських культур здатен: самостійно організовувати і проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів аналізу в генетиці; обґрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати і представляти результати наукової роботи, упроваджувати їх у виробництво; аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ-технологій; володіти методами ведення селекційного процесу, методами оцінки вихідного і селекційного матеріалу, прийомами виробництва насіння с.-г. культур.

  1. Термін навчання в магістратурі за спеціальністю «Селекція і генетика с.-г. культур» – 1 рік 4 міс.
  2. Для вступу в магістратуру здобувач повинен скласти іспит з іноземної мови.
  3. У процесі навчання здобувач вищої освіти ОС «Магістр» ОПП «Селекція і генетика с.-г. культур» має можливість:
  • - проводити дослідження та/або здійснювати інновації;
  • - вирішувати складні завдання і проблеми у сфері агрономії, селекції та генетики с.-г. культур;
  • - проходити виробничу (науково-дослідну) практику в науково-дослідних установах і стажування за кордоном.
  1. Після завершення навчання випускники зможуть:
  • - обіймати посади: науковий співробітник у науково-дослідних установах, асистент або викладач у вищих навчальних закладах, агроном, агроном з насінництва, агроном-дослідник, агроном-інспектор, агроном-плодоовочівник, агроном-рільник, головний агроном, головний спеціаліст-агроном у районних, обласних управліннях, керівник відділу в структурі управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, керівник підприємства, керівник відділення;
  • - працювати в науково-дослідних, проектно-технологічних установах, аграрних підприємствах, структурних підрозділах Міністерства аграрної політики та продовольства України, ВНЗ аграрного профілю, коледжах, ліцеях.

 

 

 

 

 Оновлено: 19-04-2021, 08:24 / Переглядів: 956
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок