Історія кафедри екології та біотехнології

  У 2002 році відповідно до наказу ректора ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від 19 червня 2002 р. на базі кафедри цивільної оборони було створено кафедру екології та безпеки життєдіяльності. Її очолив кандидат сільськогосподарських наук, доцент Микола Романович Казюта. На початку кафедра підпорядковувалася факультету лісового господарства. У цей період кафедра забезпечувала навчальний процес на усіх факультетах університету з таких дисциплін: «Основи екології», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Агроекологія» та «Цивільна оборона».

  Починаючи з 2005 року до 2008 завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Д’яконов Василь Іванович.

  У 2008 році кафедра екології та безпеки життєдіяльності відповідно до рішення вченої ради університету від 23 квітня 2008 року (протокол №3) та наказу ректора № 126 від 5 травня 2008 року була реорганізована у кафедру екології та біотехнології, що пов’язано з відкриттям нового напряму підготовки здобувачів вищої освіти «Екологія». Очолив кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Пузік Володимир Кузьмич.

  Протягом 2016–2017 рр. кафедру очолювала кандидат ветеринарних наук, доцент Волощенко Вікторія Вікторівна, а з липня 2017 року кандидат фізико-математичних наук, доцент Масленніков Дмитро Ігорович.

  З грудня 2017 року по листопад 2018 року завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Євген Миколайович Білецький, з листопада 2018 року до липня 2018 року – доктор с.-г. наук Микола Іванович Чайка, з серпня 2019 року по лютий 2020 року – кандидат технічних наук, доцент Василь Іванович Д’яконов. З березня 2020 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Лариса Володимирівна Головань.

  Кафедра є провідною з підготовки фахівців за спеціальностями: 101 «Екологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія».

  З 2016 року при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 101 «Екологія». Кафедра забезпечує підготовку фахівців усіх форм навчання на всіх факультетах університету.

 Кафедра оснащена лекційними та спеціалізованими навчальними аудиторіями, комп’ютерним класом, бібліотекою, яка укомплектована сучасною науково-методичною літературою з екології та біотехнології. При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з молекулярної генетики та біотехнології, де проводять наукові дослідження професорсько-викладацький склад кафедри разом зі здобувачами освітніх рівнів.

  Кафедра екології та біотехнології – майбутнє і сьогодення людства, що забезпечує підготовку одних з найбільш необхідних професій ХХІ століття – еколог та біотехнолог, перед якими стоять завдання визначити межу, балансуючи на якій, нам вдасться одночасно забезпечувати інтенсивний розвиток суспільства, не знищувати природні ресурси, а раціонально їх використовувати, і навіть відновлювати шляхом врегулювання складних взаємовідносин людини і природи.

 

 

Головань Лариса Володимирівна, Білецький Євген Миколайович, Масленніков Дмитро Ігорович, Волощенко Вікторія Вікторівна, Пузік Володимир Кузьмич, Казюта Микола Романович

 

 Оновлено: 23-06-2021, 13:34 / Переглядів: 489
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок