Історія кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

Суспільствознавчі науки в університеті викладають з 1922 р.

  У 1924 р. було створено кафедру історичного матеріалізму, яка існувала до 1931 р., забезпечуючи викладання таких суспільних дисциплін: «Історичний матеріалізм», «Економічна географія», «Історія класової боротьби», «Радянське будівництво».   

  У 1931 р. після реорганізації ВНЗ в Інститут зернових культур викладали навчальний курс діалектичного матеріалізму. Подальше вдосконалення завдань цієї дисципліни було доручено спеціально створеній у 1932 р. кафедрі діалектичного матеріалізму, яка проіснувала до 1934 р.

  У 1934 р. на знов відкритому економічному факультеті було створено кафедру філософії, завідувачем якої було обрано професора Д.Ф. Остряніна.

  У 1938 р. було засновано кафедру марксизму-ленінізму, яка забезпечувала викладання курсів: «Основи марксизму-ленінізму» і «Політична економія». Завідувачем кафедри було призначено доцента Ф.Ф. Абрамова.

  У 1947 р. при кафедрі було створено навчально-методичний кабінет. З 1949 по 1952 рр. кафедру марксизму-ленінізму очолював доцент А.Н. Шмалько. Його наступником на цій посаді у 1953 р. став кандидат філософських наук, доцент М.О. Челак.

  Протягом 1952-1953 рр. кафедра здійснювала викладання розширених курсів з діалектичного та історичного матеріалізму, а з 1956 р. – упроваджено нові дисципліни: «Історія КПРС» і «Діалектичний та історичний матеріалізм». У 1963-1964 рр. уведено новий навчальний курс – «Науковий комунізм».

  У вересні 1965 р. рішенням ученої ради інституту кафедру марксизму-ленінізму реорганізували: було створено кафедру марксистсько-ленінської філософії і кафедру історії КПРС та наукового комунізму. Завідувачами кафедри історії КПРС та наукового комунізму у 1960–1970-х рр. працювали: ветеран війни, орденоносець, командир платформи бронепотягу у роки війни доцент В.Я. Куплевахський і учасник війни, ветеран праці доцент М.А. Сай.

  Значну навчально-методичну, наукову та громадську роботу в цей період проводили доценти: учасник громадянської війни К.П. Лосєва, учасник війни О.П. Пархоменко, Т.С. Катречко, І. Я. Мірошніков, Й.Д. Фурсенко, М.Ф. Дмитроченко, В.Б. Сідельцева; старші викладачі: Т.О. Нежинець, А.О. Бабошина, ветеран війни, орденоносець, сапер-мінер В.М. Ніколаєв. Понад 30 років сумлінно виконувала обов’язки лаборанта кафедри Н.С. Ратушева.

  80–90-ті рр. ХХ ст. були плідними в науково-дослідній роботі викладачів кафедри. Захистили докторські дисертації та видали монографії завідувачі кафедри Р.І. Киричок (обіймав посаду у 1975–2008 рр. з перервами) і В.А. Греченко (працював на цій посаді у 1987–1997 рр.), яким було присвоєно звання професорів. Ступінь кандидата наук і звання доцента отримали В.Г. Ляшенко (виконував обов’язки завідувача кафедри у 1982–1985 рр.), З.І. Гриценко, М.М. Волошан, О.М. Довбня, А.І. Кравцов, К.П. Двірна, О.М. Голікова. Творчо і натхненно працювали доцент О.І. Казанський та молоді викладачі Н.В. Кудря, В.І. Іноземцев, М.І. Литвиненко, Т.І. Калініна, В.В. Вайнгерт.

  З квітня 1991 р. згідно з рішенням вченої ради університету кафедру було перейменовано на кафедру історичних і соціально-політичних дисциплін. У цей час на кафедрі викладали такі дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Культурологія», «Політологія», «Соціологія», «Країнознавство».

  Протягом 1993–1996 рр. при кафедрі діяла аспірантура за спеціальністю «Історія України», в якій навчалися аспіранти Л.І. Бадєєва (науковий керівник – професор Р.І. Киричок) і В.І. Мацегора (науковий керівник – професор В.А. Греченко).

  З грудня 2008 р. кафедру очолив кандидат історичних наук, доцент, професор університету Кравцов Анатолій Іванович. На кафедрі працювали: професор Р.І. Киричок, доценти М.М. Волошан, О.М. Голікова, О.М. Довбня, старші викладачі В.А. Зозуля та М.О. Поштар, співробітники Г.І. Кравцова, О.М. Пархоменко і Л.М. Хлопенко.

  З червня 2012 р., відповідно до рішення вченої ради університету, на кафедрі запроваджено правові дисципліни («Правознавство», «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Інвестиційне право», «Фінансове право», «Трудове право», «Підприємницьке право» та ін.), які викладали доценти В.Н. Саладей, Л.В. Тереняк, С.В. Шерстюк, Я.Г. Гриньова.

З листопада 2014 по жовтень 2017 рр. кафедра мала назву історичних, соціальних і правових дисциплін.

  Кафедра філософії має спільне історичне минуле з кафедрою історичних і соціальних дисциплін протягом 1922–1965 рр. Лекції з діалектичного матеріалізму у 1930-х рр. читав доцент А.А. Марк, семінарські заняття проводили асистенти Коваленко та Рубашевський. У 1932 р. створено кафедру діалектичного та історичного матеріалізму, яку спочатку очолив професор Д.О. Нестеренко, а в 1933 р. – випускник аспірантури атеїстичного відділення Українського науково-дослідного інституту педагогіки Д.Х. Острянин. Започаткований ним напрям кафедральних досліджень у сфері філософського аналізу природознавства став визначальним для кафедри і вилився у сучасну проблематику – філософію геокультури.

  У 1934–1937 рр. існувала кафедра філософії, яку з 1938 р. перейменовано на кафедру марксизму-ленінізму з викладанням основ марксизму-ленінізму та політичної економії. З 1952 р. на кафедрі викладалися розширені курси з діалектичного та історичного матеріалізму.

  У 70–90 рр. ХХ ст. кафедру очолювали доценти М.П. Мельниченко, О.О. Костенко, Р.В. Жердєв, О.С. Сметанін, Є.О. Антонов, М.І. Ткаленко. З 2000 по 2013 рр. завідував кафедрою кандидат філософських наук, професор А.П. Заздравнов.

  Протягом тривалого часу на кафедрі плідно працювали доценти Г.М. Садовський, О.С. Прохоров, О.М. Мітін, Б.О. Ярочкін, А.П. Бровченко, В.І. Панасенко, Н.І. Авілова, В.Г. Шадурський, асистенти С.М. Тепляков, Н.Я. Мокрецова, старший викладач І.О. Коваль, старший лаборант Т.Ю. Полив’яна, лаборанти Т.М. Попова, Л.П. Кашаба, А.М. Зінов’єва, К.В. Литвинова, В.М. Іванова, О.І. Безкровна. Лаборантами кафедри працювали майбутні декан факультету обліку і фінансів доцент кафедри статистики і економічного аналізу, професор університету К.І. Посилаєва, доцент кафедри рослинництва Н.І. Бухало, доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму Н.М. Проценко. Вагомий вклад у здобутки кафедри внесли професори І.Д. Загрійчук та Я.М. Білик, викладачі М.М. Щербина та Т.Л. Папоротна, асистент А.В. Пасічник.

  У 2013–2017 рр. кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент, професор університету Ю.М. Гаврилюк. Поруч з ним працювали: доктор філософських наук, професор О.І. Заздравнова, кандидат філософських наук, доцент О.М. Довбня, кандидат педагогічних наук, доцент О.Ф. Євсюков, кандидат філософських наук, доцент Н.Я. Мокрецова, старший лаборант, магістр А.А. Поєдинцева, лаборант А.В. Астапєєва.

  На виконання рішення вченої ради ХНАУ наказом ректора від 26 жовтня 2017 р. «Про об’єднання кафедр» створено кафедру філософії, історичних і соціальних дисциплін, завідувач кафедри доцент, професор ХНАУ А.І. Кравцов. У 2019 р. на базі кафедри відкрито набір на спеціальність 054 «Соціологія» ОР "БАКАЛАВР".  Склад кафедри поповнили доктор соціологічних наук, професор І. С. Нечітайло, кандидати соціологічних наук, доценти О. В. Борюшкіна та Д. В. Нєдогонов, асистент О. М. Гела.

 

 

Нижній ряд зліва направо:

О. В. Борюшкіна, А. І. Кравцов, Н. Я. Мокрецова.

Верхній ряд зліва направо:

М. М. Волошан, О. М. Голікова, Ю. М. Гаврилюк, О. І. Заздравнова, Д .В. Нєдогонов,Г. І. Кравцова.Оновлено: 5-07-2021, 10:32 / Переглядів: 419
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок