Історія кафедри генетики, селекції та насінництва

  Кафедра генетики, селекції та насінництва є провідною в підготовці фахівців із селекції та генетики в Україні. Вона має великий досвід роботи і значну історію розвитку.

  Курс генетики в Харківському сільськогосподарському інституті читали з 20-х рр. ХХ ст. Новий етап у викладанні генетики та селекції почався в 1934 р. з приходом до інституту професора Л.М. Делоне і створенням кафедри селекції та насінництва з основами генетики, яку він очолив. У 1937 р. було організовано самостійну кафедру селекції та насінництва.

  З 1937 по 1962 рр. завідувачем кафедри селекції та насінництва був один із засновників вітчизняної селекції, видатний учений, академік В.Я. Юр’єв. Він створив 21 сорт зернових культур, що займали площу 21 млн га.

  Учений В.Я. Юр’єв багато зробив для підготовки висококваліфікованих кадрів агрономів із селекції та насінництва. Кафедра успішно готувала фахівців для всієї країни. Колективом авторів на чолі з академіком В.Я. Юр’євим написано перший у країні підручник „Загальна селекція та насінництво польових культур”, який багато разів перевидавали російською, українською та іноземними мовами.

  Викладачі та аспіранти кафедри під керівництвом В.Я. Юр’єва працювали над виконанням наукових тем, пов’язаних із розробкою нових методів селекції, створення і вивчення вихідного матеріалу зернових культур. Особливо слід відзначити фундаментальні дослідження з проблеми вилягання озимої пшениці, над якою працювала професор М.А. Іллінська-Центилович, та щодо проблеми селекції цієї культури за анатомо-морфологічними ознаками, які проводили під керівництвом професора К.Г. Тетерятченка.

  Продовжувачем справи В.Я. Юр’єва була доктор с.-г. наук, професор М.А. Іллінська-Центилович, яка очолювала кафедру з 1962 по 1972 рр.

  З 1972 р. кафедру генетики, селекції та насінництва очолив ректор інституту, академік Міжнародної академії наук вищої школи, професор Г.Ф. Наумов. Перебуваючи на посаді завідувача кафедри, Г.Ф. Наумов багато уваги приділяв поліпшенню якості навчального процесу, його методичному забезпеченню, створенню сучасної матеріальної бази, практичній підготовці майбутніх спеціалістів. Під керівництвом Г.Ф. Наумова створено наукову школу з алелопатії, яка вирішує дуже важливі сучасні проблеми використання біологічно активних речовин рослинного походження в практиці сільського господарства, селекції та насінництві. Вихованцями цієї школи і продовжувачами справи свого вчителя є Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, Л.В. Подоба, В.А. Єльнікова.

  З 1996 по 2010 рр. кафедру очолював професор М.В. Проскурнін. Під його керівництвом колектив кафедри продовжив і розвиває науково-практичні школи академіків В.Я. Юр’єва і Г.Ф. Наумова. Учений М.В. Проскурнін ‒ автор чотирьох високоврожайних сортів ярого ячменю.

  У 2010‒2016 рр. кафедру очолював відомий учений-селекціонер, академік НААН України, професор Віктор Васильович Кириченко.

  Відділення селекції на агрономічному факультеті було відкрито в 1937 р. за ініціативою академіка В.Я. Юр’єва. До 1988 р. на факультеті існувала спеціалізація „Селекція і насінництво”, а в 1988 р. згідно з наказом Держагропрому СРСР № 381 від 11.06.1988 р. було затверджено спеціальність 7.130106 „Селекція і генетика сільськогосподарських культур”, а кафедру перейменовано на кафедру генетики, селекції та насінництва.

  Основними напрямами діяльності кафедри є підготовка вчених агрономів, селекціонерів, генетиків та насінників для науково-дослідних селекційних центрів країни, насінницьких господарств, системи державного випробування та охорони сортів рослин.

  Спеціальність селекція і генетика с.-г. культур обслуговує досвідчений професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал.

  Сучасна діяльність кафедри пов’язана з іменами відомих учених, педагогів, які свого часу працювали на кафедрі: професора, доктора сільськогосподарських наук К.Г. Тетерятченко, доцентів, кандидатів сільськогосподарських наук В.Д. Рождественського, М.Я. Тимчука.

  З 2017 р. кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Гопцій Тетяна Іванівна.

 Оновлено: 19-04-2021, 08:25 / Переглядів: 534
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок