Навчально-методична робота кафедри генетики, селекції та насінництва

  

 1. Селекція сої на стійкість до спеки та посухи: навч. посіб. / В.В. Кириченко, Т.І. Гопцій, О.О. Посилаєва та ін. – Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2016. ‒ 90 с.
 2. Кириченко В.В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навч. посіб. / В.В. Кириченко, В.В. Васько, О.М Брагін; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. ‒ Харків: НТМТ, 2017. ‒148 с.
 3. Лісова селекція: програма навч. практики для студ. ф-ту ліс. госп-ва спец. 6.090205 «Лісове господарство» / уклад.: О.Ю. Леонов, О.О. Булах, С.В. Лиманська, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2016. ‒ 12 с.
 4. Методика формування генетичної колекції ячменю ярого за стійкістю до хвороб / уклад.: В.К. Рябчун, В.А. Музафарова, І.А. Петухова та ін. ; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Харків, 2016. – 46 с.
 5. Загальна екологія (та неоекологія): метод. вказівки до оформлення курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 101 «Екологія» / уклад.: Т.А. Долгова, Р.В. Рожков. ‒ Харків: ХНАУ, 2017. ‒ 35 с.
 6. Загальна генетика: метод. вказівки до семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 201 «Агрономія» / уклад.: О.О. Булах, Р.В. Криворученко, В. О. Васько та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2018. ‒ 22 с.
 7. Селекція та насінництво польових культур: метод. вказівки для семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського рівня) галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» / уклад.: Р.В. Рожков, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 31 с.
 8. Загальна селекція та сортознавство: метод. вказівки для семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського рівня) галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» / уклад.: Т.І. Гопцій, С.В. Лиманська, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 40 с.
 9. Системний аналіз в селекції рослин: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко., О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 32 с.
 10. Геноміка: навч. посіб. / В.М. Попов, Т.А. Долгова, С.В. Лиманська та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 104 с.
 11. Селекція рослин на стійкість до хвороб: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2019. ‒ 23 с.
 12. Системний аналіз в селекції рослин: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2019. ‒ 30 с.
 13. Генетика і лісова селекція: метод. рек. до семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів початкового рівня вищої освіти ОС «Молодший бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» / уклад.: Н.П. Турчинова, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020 ‒ 38 с.

 Оновлено: 19-04-2021, 08:37 / Переглядів: 505
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок