Освітній процес кафедри екології та біотехнології

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

 

ОП «ЕКОЛОГІЯ»

спеціальності 101 «Екологія»

 галузі знань 10 «Природничі науки»

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 • Освітньо-професійна програма
 • Інформаційний пакет програми спеціальності
 • Програма практики
 • Програма атестації здобувачів вищої освіти
 • Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
 • Навчальний план
 • Перелік освітніх компонент
 • Рецензії стейкхолдерів
 • Результати анкетувань

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

ОП «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 • Освітньо-професійна програма
 • Інформаційний пакет програми спеціальності
 • Програма практики
 • Програма атестації здобувачів вищої освіти
 • Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
 • Навчальний план
 • Перелік освітніх компонент
 • Рецензії стейкхолдерів
 • Результати анкетувань
 •  

 

 

  Усі зауваження та пропозиції щодо покращення якості ОПП просимо надсилати на електронну адресу гаранта:

GolovanLarisa14@gmail.com 

 

 • тематики кваліфікаційних робіт;

Моніторинг стану природних ресурсів Зміївського району Харківської області методами картографічного моделювання.

Використання методів біотестування для оцінки фіто токсичності ґрунту, забрудненого важкими металами.

Дослідження рівня забруднення ґрунтів важкими металами у зоні впливу звалищ твердих побутових відходів.

Екологічна оцінка стану Камянського водосховища Дніпровського району.

Дослідження ландшафтних особливостей рельєфу Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області з метою раціонального використання та охорони земель.

Теоретичне обґрунтування сучасних методів вирощування екологічно чистих продуктів харчування в умовах дослідного полу ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва.

Теоретичне обґрунтування застосування біот естів для оцінки токсичності природних і стічних вод.

Агроекологічний аналіз методів захисту від карантинних бур’янів у ПП «Слива» Первомайського району Харківської області.

Геоінформаційний моніторинг наслідків незаконного видобутку бурштину.

Екологічна експертиза підприємств АПК та видів сільськогосподарської діяльності в умовах ПП «Ельдар Плюс».

Екологічна паспортизація централізованих джерел водопостачання в умовах Комунального виробничого підприємства "Краматорський водоканал" м. Краматорськ, Донецька області.

Аналіз агроекологічних наслідків вирощування основних сільськогосподарських культур в умовах агрофірми «Зоря» Чугуївського району, Харківська області.

Особливості біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування екобезпечних рослин на базі декоративного розсадника «Heinz Schlongen».

Вплив масових рубок та пожеж на природні лісові екосистеми на території Борівського лісівництва ДП «Куп'янське лісове господарство».

Агроекологічні аспекти переробки органічних відходів шляхом вермикультивування в умовах дослідного поля ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Технологія переробки органічної складової твердих побутових відходів шляхом компостування на території ПСП «Компакт» Близнюківського району Харківської області.

Вивчення стану популяції небезпечного карантинного буряну – алергену амброзії полинолистої в агроценозах ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Екологічна оцінка розвитку території природно-заповідного фонду в межах  дендрологічного парку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з використанням цифрових методів моделювання.

Якість та екобезпека м’яса та м’ясних продуктів на підприємствах харчової промисловості (м’ясокомбінат «Докучаєвський»).

Сучасний стан та потенційні можливості розвитку екологічного туризму в НП «Гомільшанські ліси».

Екологічна оцінка впливу на довкілля діяльності газопроводу УЗППНГ Карайкозівського НГКР.

Екологічне обґрунтування використання ландшафтної агроекосистеми ПСП «Поле» в межах Кислівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

Стратегія збереження і відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття на прикладі НПП «Святі гори».

Біоекологічні особливості сосни звичайної (Pinus silvestris L.) в умовах міської екосистеми в «Ізюмському лісовому господарстві».

Агроекологічне оцінювання земельних ділянок в умовах фермерського господарства «Колос» Куп’янського району Харківської області.

Еколого-економічне проектування в АПК в умовах фермерського господарства «Хавелов І.П.» Дворічанського району Харківської області.

Сучасний стан та потенційні можливості розвитку туризму в ДП "Балаклійське лісове господарство".

Дослідження технологій використання альтернативних джерел енергоресурсів у сільському господарстві та сільській місцевості.

 

 • методичних вказівок до підготовки кваліфікаційних робіт / проходження виробничої чи навчальної практики тощо;

 

№ п/п

Назва практики

Рівень підготовки, спеціальність

Програма практики

1

Зональне біорізноманіття

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

 Переглянути

2

Біологія

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

 

3

Загальна екологія (на неоекологія)

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

 

4

Загальна біотехнологія

перший (бакалаврський) рівень

162 Біотехнології та біоінженерія

 

5

Виробнича практика

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

 

6

Виробнича практика

перший (бакалаврський) рівень

162 Біотехнології та біоінженерія

 

7

Виробнича практика

другий (магістерський) рівень

101 Екологія

 Переглянути

8

Науково-педагогічна практика

третій (освітньо-науковий) рівень 101 Екологія

 Переглянути

9

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

перший (бакалаврський) рівень

101 Екологія

 

10

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

перший (бакалаврський) рівень

162 Біотехнології та біоінженерія

 

11

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

другий (магістерський) рівень

101 Екологія

 Переглянути

 

 

 • методичних вказівок до практичних занять чи методичних вказівок до вивчення освітніх компонентів.

 

 1. Виробнича практика. Методичні рекомендації / М.І. Чайка, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, Т.А. Долгова, І.В. Непран, І.М. Бузіна; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – 33 с.
 2. Стратегія сталого розвитку. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020.
 3. Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Білецький Є.М., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020.
 4. Екологія АПК: Метод рекомендації до самостійної роботи / Непран І.В., Головань Л.В., Білецький Є.М., І.М. Бузіна, Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2020. – 52 с.
 5. Стратегія сталого розвитку. Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи / І.М. Бузіна, Головань Л.В., Непран І.В., Чуприна Ю.Ю. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2021.
 6. Наукові та інноваційні проекти в екології: Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи / Бузіна І.М., Головань Л.В., Чуприна Ю.Ю., Непран І.В. Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2021. – 39 с.
 7. Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС: Метод рекомендації до самостійної та практичної роботи / І.М. Бузіна, А.Б. Ачасов, Л.В. Головань та ін; Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2021. – 65 с.
 8. Методичні рекомендації і програма науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Головань Л.В., Бузіна І.М., Непран І.В., Коваленко Л.М. Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2021. – 27 с.

Кафедра співпрацює з такими установами:


 

 

 Оновлено: 23-06-2020, 11:03 / Переглядів: 1 223
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок